Posts Tagged With: Tabligh

Buku Baru


Buku Tentang Sejarah Jamaah Tabligh dan Ikhtilaf

Categories: Tertib Dakwah | Tag: , , , | 2 Komentar

Sejarah Singkat Dakwah Di Indonesia


Awalnya zaman Nabi Muhammad saw pusat dakwah adalah di Makkah. Lalu Baginda ingin menjadikan Thaif sebagai pusat dakwah namun ditolak oleh penduduk kota Thaif. Lalu baginda mengirim sekitar 70 orang sahabat ke Habasyah (Ethiopia) yang dipimpin oleh Raja Kristen yang terkenal Adil dan bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah diterima dengan baik, namun tidak ada kerjasama dalam amal dakwah, sehingga akhirnya baginda Hijrah ke Yasrib atau Madinah Munawwarah dan menjadi Markaz dakwah. Setelah itu Markaz dakwah berpindah-pindah, di Kufah, Damaskus, Baghdad, Cordova, dan Istambul Turki sampai runtuhnya Dinasti Turki Utsmany tahun 1926. Setelah itu dilakjutkan dakwah ini oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Al Kandahlawy di Masjid Banglawali Basti Nizamuddin, New Delhi India.

Rombongan pertama masuk ke Indonesia tahun 1952. Di zaman Syaikh Maulana Muhammad Yusuf Al Kandahlawy. Adapun keamiran dan markaz dakwah adalah sebagai berikut:

 1. Syaikh Muhsin bin Mahri, keturunan Arab tinggal Krukut dan Markaznya di Masjid Al Mubarok, Kampung Arab di Krukut.
 2.  Haji Zarisan Khan, Keturunan Pakistan dan markaznya di Masjid Al Huda, Jalan Industri.
 3.  H. Ahmad Zulfakar Keturunan Indonesia di Masjid Jami’ Kebon Jeruk Jalan Hayam Wuruk No 83 mulai tahun 1974 mulai jadi Markaz.
 4. Sistem Syura mulai November 1996 di Ijtimak Raiwind. Syura sebanyak 13 orang syura Indonesia. 6 orang sudah meninggal (Dr. Andi Noor Al Jufri, Pak Samsudin, Syaikh Uzairon Thaifur, H. Ahmad Zulfakar, K.H. Abdul Halim, H. Hasan Basri) mohon maaf jika salah sebut.
 5. Tahun 2017 pecah menjadi 2.
  1. Amir H. Cecep Firdaus, salah satu syura Indonesia yang mengikuti seorang Masyaikh Maulana Muhammad Saad yang mengangkat dirinya sebagai Amir dakwah sedunia yang biasa disebut Hadraji. Namun tidak diangkat dan dilantik oleh para Masyaikh. Markaznya di Masjid Jami’ Kebon Jeruk.
  2. Sistem Syura Indonesia yang tinggal 7 dikurang Pak H. Cecep Firdaus. 6 Syura Indonesia adalah Andi Aminuddin Noor, Muhammad Muslihuddin Jafar, H. Suaib Gani, K.H. Akhmad Mukhlisun, Mufti Lutfie Yusuf, dan Pak Jamil Solo. Markaznya di Masjid Al Muttaqien, Ancol.
Categories: Kisah Dakwah | Tag: , , , , , , | Tinggalkan komentar

Masyaikh Jamaah Tabligh


Muhtaram H. Abdul Wahab Sab DB

Haji Abdul Wahhab, DB.

H. Abdul Wahab Sab lahir pada 1922 (95 thn) di New Delhi. Menamatkan pengajian di Islamia College Lahore dan bertugas sebagai majistret di bagian kutipan cukai sehingga tahun 1944 dimana beliau telah bersohbah dengan pengasas Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi Rah.

Beliau antara 5 orang pertama yg berbaiat utk memberi seluruh kehidupan dalam usaha Tabligh. Beliau juga adalah Khalifah 4 tarekat kepada Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri iaitu ulama besar India dan juga masyaikh Jamaah Tabligh.

Beliau antara masyaikh Tabligh yg sempat bersohbah dengan tiga Hadraji iaitu Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Muhammad Yusuf, Maulana In’amul Hasan Kandahlawi Rah.

Beliau menggantikan H. Muhammad Basyir sebagai amir jamaah Tabligh Pakistan sehingga ke hari ini. Beliau juga adalah ahli majlis syura alami (syura dunia) yg pertama dalam Jamaah Tabligh yg terdiri drp 8 orang yg dilantik oleh Maulana In’amul Hasan Rah iaitu:

 1. Maulana Said Ahmad Khan, Rah.A.
 2. Maulana Izhar, Rah.A.
 3. Maulana Umar Palampuri, Rah.A.
 4. Maulana Mufti Zainal Abidin, Rah.A.
 5. H. Abdul Wahab, DB
 6. Maulana Zubairul Hasan, Rah.A.
 7. H. Muqit, Rah.A.
 8. Bhai Afzal, Rah.A.

Dan ditambah lagi 2 orang atas Usulan orang-orang lama iaitu:

 1. Miaji Mehrab, Rah.A.
 2. Maulana Saad Kandahlawi, DB.

Pada tahun 2014, beliau disenaraikan sebagai orang yg 10 dalam The Muslim 500 iaitu 500 org islam yg berpengaruh dalam dunia Islam sekarang kerana penglibatan beliau dalam Jamaah Tabligh.

Pada tahun 2015, Hj Abdul Wahab sebagai faisala dalam musyawarah orang-orang lama di Raiwind telah memutuskan untuk menyempurnakan ahli syura alami (syura dunia) selepas 8 org syura dunia telah meninggal dunia kepada 13 orang yang terdiri daripada:

 1. Muhtaram Hj Abdul Wahab DB (Raiwind)
 2. Maulana Saad Kandahlawi DB (Nizamudin)
 3. Maulana Ibrahim Dewla DB (Nizamudin)
 4. Maulana Yaakob DB (Nizamudin)
 5. Maulana Ahmad Lat DB (Nizamudin)
 6. Maulana Zuhairul Hasan DB (Nizamudin)
 7. Maulana Nazrur Rahman DB (Raiwind)
 8. Maulana Abdurahman DB (Raiwind)
 9. Maulana Ubaidullah Khursyid DB (Raiwind)
 10. Maulana Ziaul Haq DB(Raiwind)
 11. Qari Zubair DB (Kakrail)
 12. Maulana Rabiul Haq DB (Kakrail)
 13. Bhai Wasiful Islam DB (Kakrail)

Semoga Allah SWT memanjangkan umur H. Abdul Wahab Sab yang merupakan permata bagi umat ini.

 

Categories: Tokoh Dakwah | Tag: , , | Tinggalkan komentar

Hukum Menerima/Menolak Jamaah Tabligh di Masjid-Masjid


HASIL BAHTSU MASA’IL PENGURUS CABANG NAHDLATUL ‘ULAMA KABUPATEN JEPARA

MUSHOHIH :
1. KH. Ahmad Kholil (Rois syuriyah) (kalinyamatan)
2. KH. Khumaidurrohman (Wakil Rois) (Jepara)
3. KH. Sya’toni (Mustasyar) (Bate Alit)
4. KH. Mahfudz Shidiq (Wakil Rois) (Kedung)
5. KH. Nafi’uddin Hamdan (Wakil Rois) (Welahan)
6. KH. Ubaidillah (Wakil Rois) (Keling)
7. KH. Kamil Ahmad (Wakil Rois) (Kalinyamatan)
8. KH. Muhsin Ali (Wakil Rois) (Kedung)

PERUMUS :
1. KH. Kholilurrohman (Ketua LBM) (Tahunan)
2. KH. Imam Abi Jamroh (Wakil Katib Syuriyah)
(Tahunan)
3. KH. Mukhlish (Wakil Ketua LBM) (Welahan)
4. KH. Mundziri Jauhari (Wakil ketua LBM)
(Welahan)
5. KH. Hadziq (Anggota LBM) (Welahan)
6. KH. Masduqi ridlwan (A’wan Syuriyah) (Kedung)
7. KH. Ahmad Roziqin (Katib Syuriyah) (Jepara)

JAMAAH TABLIGH
Deskripsi Masalah

Sering kita jumpai sekelompok orang (jamaa’ah) yang singgah di masjid–masjid ataupun musholla. Sebagian masyarakat menyebutnya Jamaah Tabligh, Khuruj, Jaulah, Jama’ah Kompor, Jama’ah jenggot, dan lain–lain.
Di satu tempat mereka diterima dengan baik, dihormati dan dimuliakan seperti lazimnya menerima dan menghormati ilmu, namun ditempat yang lain ada yang menolak untuk singgah di masjid mereka, bahkan diusir dan dihina dengan dalih kecurigaan “jangan–jangan mereka kelompok teroris”, atau “membawa agama baru”, atau “akidahnya menyimpang”, atau “tidak sama dengan kita” dan lain– lain.
Pertanyaan :
A. Bagaimana hukumnya menerima dan mempersilahkan mereka ketika singgah dan bertamu di masjid kita ?
B. Bagaimana hukumnya menolak dan mengusir mereka dengan berbagai alasan di atas ?
C. Bagaimana hukumnya masuk atau bergabung ke dalam organisasi keagamaan semisal : Jam’iyyah Tabligh, Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan lain–lain ?
Jawaban :
A. Hukum menerima dan mempersilahkan mereka ketika singgah dan bertamu di masjid kita adalah SUNNAH selama mereka benar–benar memegang teguh ajaran–ajaran Al Qur’an dan As-Sunnah ala Ahlussunnah wal Jamaah
Referensi :
1. Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya!” yaitu : karena memuliakan tamu merupakan akhlak para Nabi dan orang shalih serta etika Islam… sampai komentarnya… Abu Al-Laits bin Sa’id telah mewajibkan menjamu tamu sehari semalam karena mengamalkan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :
“malamnya tamu itu wajib bagi tiap muslim”. Sedanglan para pakar fikih umumnya mengartikannya sebagai sunah. Menjamu tamu merupakan termasuk akhlak mulia dan kebaikan agama. (Al MajalissSaniyah, hal.45)
2. Firman allah Ta’ala :
”Baik yang bermukim disitu (Masjid Al haram)” (QS. Al Hajj : 25) sampai penjelasannya, pengertiannya yaitu seorang yang mukim di masjid dan yang datang disana, sama dalam masalah singgah di sana, siapa saja yang lebih dulu menempati suatu tempat maka itu adalah haknya, dan orang lain tidak boleh mengusirnya.” (Tafsir As – Showy, Juz 3, hal. 120)
B. Hukum menolak dan mengusir mereka dengan berbagai alasan diatas tidak dibenarkan (tidak boleh) selama mereka tidak menyimpang dari ajaran Al–Qur’an dan As-sunnah ala Ahlus Sunnah wal Jama’ah .
Referensi :
1. Firman Allah (“dan siapakah yang lebih aniaya”) artinya tidak ada yang lebih aniaya (daripada orang yang menghalang–halangi menyebut nama Allah dalam masjid–masjid–Nya”), dengan shalat dan bacaan tasbih. Firman-Nya : daripada orang yang menghalang–halangi, …sampai perkataannya… pengertiannya tidak ada yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang–halangi dzikir menyebut asma Allah di masjid –masjid–Nya.
Tindakan menghalangi itu adakalanya dengan menguncinya, mengosongkan dari orang yang memakmurkannya, merobohkannya, memakan pendapatannya atau ceroboh dalam menunaikan hak–haknya. Yang dipandang adalah umumnya lafal bukan sebab yang khusus. (Tafsir Ash-Showy Juz 1 hal.80 )
2. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Rahmatullahi ‘alaihi berkata : “Hindarilah mencintai seseorang atau membencinya, kecuali setelah menimbang perbuatannya dengan Kitabullah dan sunnah agar kalian tidak mencintai atau membencinya karena hawa nafsu!” (AnNurul Burhani hal. 55)
C. Hukum bergabung ke dalam organisasi keagamaan adalah boleh, selama tidak menyimpang dari faham Ahlussunnah wal jama’ah.
Penjelasan :
Jika seseorang yakin atau merasa tidak mampu menjaga agamanya dari hal–hal yang bisa merusak agamanya kecuali dengan masuk kedalam organisasi tersebut, maka wajib baginya untuk ikut bergabung, selama organisasi itu menganut faham Ahlus sunnah wal jama’ah.
Referensi :
Pertanyaan :
Sekarang ini telah Nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, tersebar di kota maupun desa, kaum muslimin diuji dalam menjaga mereka dan tetap berada dalam hukum–hukum Allah. “Apakah wajib atau tidak bagi tiap muslim di zaman ini untuk bergabung dengan suatu perkumpulan Ahlussunnah wal jama’ah agar bisa menunaikan kewajiban mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran beserta melaksanakan kewajibannya membantu iuran bulanan atau selainnya ?”
JAWAB :
Siapa saja yakin atau menyangka dirinya tidak akan mampu menjaga agamanya dan menunaikan kewajiban mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran kecuali hanya dengan bergabung bersama perkumpulan Ahlussunnah wal Jama’ah, maka wajib bergabung dengannya. Pengarang Sullam Taufiq berkata, “Wajib bagi tiap muslim untuk menjaga ke-islamannya serta menjaganya dari perkara yang bisa merusak atau membatalkannya.” (Ahkamul Fuqoha’, Juz 2, hal.96)
Surat Balasan dari Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz di Madinah (Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ilmiah, Fatwa, Dakwah, dan Pertimbangan) Tentang Jamaah Tabligh
Assalamu alaikum wr. wb. Amma ba’du.
Saya beritahukan kepada anda bahwa pada saat ini saya tetap berada pada pendapat saya semula mengenai Jamaah Tabligh sebagaimana yang telah saya tulis dalam buku-buku maupun surat-surat, baik dahulu maupun sekarang.
Demikian pula, apa yang telah di tulis oleh pendahulu saya, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, keluarga Asy-Syaikh, semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburnya, ataupun yang telah di tulis oleh para ulama lain yang telah di kuatkan oleh yang mulia Paduka Raja Abdul-Aziz, semoga Allah merahmatinya, dan Paduka Raja Fahd, semoga Allah melimpahkan taufik kepadanya.
Karena melalui Jamaah Tabligh, Allah telah memberikan manfaat yang amat banyak dan menurunkan hidayah kepada menusia. Yang seharusnya kita perbuat adalah berterimakasih kepada mereka atas usaha dan perjuangannya. Hal yang demikian termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta saling menasihati sesama kaum muslimin.
Hanya saja, saya nasehatkan kepada mereka dan seluruh umat Islam (terutama kaum muda) agar tidak bepergian ke negeri kafir, kecuali bagi orang yang mempunyai ilmu dan bashirah. Karena hal itu akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak mengetahui syariat Islam dan dasar aqidah yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw. dan di ikuti oleh para sahabatnya.
Adapun mengenai pertanyaan mereka bahwa saya mencabut pendapat saya mengenai Jamaah Tabligh, itu pernyataan dusta. Bahkan, saya menasehati mereka agar menghentikan ulah tersebut dan saya menganjurkan mereka agar menghadiri pertemuan Jamaah Tabligh dan ikut keluar (khuruj) bersama mereka supaya memperoleh banyak manfaat.
Kemudian, saya meminta kepada mereka agar berhati-hati dalam memberikan pendapat dan agar berpandangan jauh ke depan. Saya juga mengingatkan kepada mereka bahwa sikap penolakan mereka itu akan berakibat buruk di dunia dan akhirat, karena itu hanyalah tipu daya syaitan.
Semoga Allah menyelamatkan kita dari orang-orang yang hendak memalingkan manusia dari seruan agama serta menyibukkan manusia dengan hal-hal yang merusak hati dan banyak bicara.
Ini adalah agama Allah. Kita memohon kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran kepada kita dan menetapkan kita di atas kebenaran tersebut, kemudian menampakkan kebatilan kepada kita, dan menjauhkan kita darinya. Sesungguhnya Dia Maha Penolong dan Maha Kuasa atas semua itu.
Semoga Allah melimpahkan rahmatnya ke atas hamba dan Rasul-Nya, Muhammad saw.  Sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Amiin.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Di terjemahkan dari buku
Maulana Muhammad Ilyas Bayna al Muayyidin Wal Muta’arridlin
Oleh : Ustadz Masrokhan Ahmad
Di terbitkan oleh penerbit Ash-Shaff
Jl. Timoho No. 124 Yogyakarta 55221

Categories: Tertib Dakwah | Tag: , , , , , , | 62 Komentar

WALISONGO ADALAH JAMAAH YANG BERTABLIGH


WALISONGO ADALAH JAMAAH YANG BERTABLIGH

1. TERTIB DAKWAH WALISONGO

Para Wali Songo yang datang ke Tanah Jawa bukan sendiri-sendiri dan tanpa program, beliau meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk mendakwahkan agama dengan harta dan diri mereka untuk ta’at perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan sekedar kebetulan, beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Para Da’i dan Wali Allah yang masuk ke Tanah Jawa ini tidak hanya satu rombongan saja seperti anggapan kebanyakan orang. Sesungguhnya semua ada 5 periode atau 5 rombongan. Dalam 1 rombongan semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang dan setiap satu rombongan semuanya memiliki keistimewaan atau keahlian sendiri-sendiri yang sangat munasib (kompeten) ada Ahli Tata Negara, Ahli Ilmu Dinniyah atau Agama, Ilmu Teknik, Ahli Seni, dll.

Periode yang ke 1

Amir (pimpinan) rombongan adalah Syech Maulana Malik Ibrohim makamnya di Gresik.
Ma’murnya (anggota) :

1. Syech Maulana Ibrohim As Samarqondi makamnya di Gresik Harjo Tuban

2. Syech Maulana Ishak makamnya di Aceh
3. Syech Maulana Ibrohim Jamadil Qubro makamnya di Pamijahan Jabar

4. Syech Maula Achmad Jamadil Qubro makamnya di Trowulan Mojokerto.

5. Syech Maulana Subakir pulang ke Persia.

6. Syech Maulana Sulthon Hasanuddin makamnya di Banten Lama.

7. Syech Maulana ‘Aliyuddin, adik Sulthan Hasanuddin makamnya di gunung Santri Cilegon.

8. Maaf kitabnya terkoyak karena terlalu kuno, tulisan nama kurang jelas, ada keterangan beliau pulang ke Tigriets – Irak.

 

Periode yang ke 2

Selang 9 tahun Hijriyah datang lagi satu rombongan periode yang ke 2

Amir rombongan Syech Maulana Rochmat yang di kenal dengan julukan Raden Rochmatatau Sunan Ampel karena bertempat di Desa Ampel Dento Surabaya.

Adapun anggotanya yang sebanyak 8 orang itu kebanyakan anggota yang lama disebabkan anggota yang lama sudah berkurang karena wafat, yakni Syech Maulana Ibrohim As Samarqondi yaitu ayah Sunan Ampel Syech Maulana Ibrohim Jamadil Qubro sedangkan Syech Subaqir pulang ke Persia awal tahun ke 8.

Periode yang ke 3

Amir adalah putra tunggal dari Syech Maulana Ishaq wafat di Aceh pada saat mendirikan sebuah Masjid di Banda Aceh. Adapun menurut Kitab Tarihul Auliya’, Syech Maulana Ainulyaqin adalah pengamal fiqih Al Hanafiyah yang sangat istiqomah seperti ayahnya.

Ma’mur atau anggota dari rombongan yang ke 3 ini adalah:

1. Syech Maulana Rohmatulloh yaitu Sunan Ampel, fiqihnya Hanafiyah.

2. Syech Maulana Maghdum Ibrohim atau Sunan Bonang fiqihnya As Syafi’iyah.

3. Syech Maulana Qosim Syarifuddin atau Sunan Drajat Al Hanafiyah.

4. Syech Maulana Ja’far Shodiq atau Sunan Kudus Al Malikiyah.

5. Syech Maulana Syarif Hidayatulloh atau Sunan Gunung Jati Al Hanafiyah.

6. Syech Maulana Fatahillah Al Hanafiyah.

7. Syech Maulana Muhammad Sa’id atau Sunan Kali Jaga pengganti Syech Siti Jennar yang kena HUKUM KISHOS karena melanggar tertib Da’wah pada saat itu.

8. Syech Maulana Ainur Rohmat atau Sunan Sendang 9 km di sebelah barat dari Makam Sunan Drajat di desa Sendang satu kecamatan dengan Sunan Drajat.

Periode yang ke 4

Amir rombongannya adalah Syech Maulana Sulthan Fatahillah yang di kenal sebagai Raden Patah cucu dari Raja Brawijaya yaitu Raja Majapahit sendiri

Ma’murnya kebanyakan orang lama yaitu:

1. Sunan Giri.
2. Sunan Bonang.
3. Sunan Drajat.
4. Sunan Sendang.
5. Sunan Gunung Jati
6. Sunan Muriya yang ber-usia 19th.
7. Syech Maulana Taufiqur Rohman yang nama Tiong Hwoa-nya K. Cheng Hoo As Syafi’iyah.
8. Sunan Kudus.

Periode yang ke 5

Amir rombongan adalah Syech Maulana Umar Syahid atau Sunan Muriya As Syafi’iyah putra Sunan Kali Jaga yang pada saat itu ber-usia 25th.

Ma’mur rombongan ke 5 adalah :
1. Sunan Giri.
2. Sunan Bonang.
3. Sunan Sendang.
4. Sunan Tembayat.
5. Sunan Geseng.
5. Sunan Kudus.
7. Phai Lie Bang .
8. Syech Maulana Taufiqur Rohman nama Tiong Hwoa-nya K. Cheng Hoo.

Perlu diketahui dalam kitab Tarihul Aulya’ bahwa ke lima Rombongan ini mulai dari priode yang pertama sampai yang ke lima semuanya diberi BAYAN HIDAYAH di Masjid Nabawi Madinatul Munawwaroh al Arobiyyah Saudiyyah, sedangkan rombongan yang seterusnya sudah tidak di Bayan Hidayah di Masjid Nabawi lagi.

Di Kerajaan Demak sudah di dirikan Masjid yang menjadi Markaz beliau dan sudah sering di datangkan melalui Negeri Ghujarod (India sekarang). Karena tekanan dari misionaris dari Nederland, Portugis, dan Inggris yang menjajah Asia sehingga sangat banyak Ulama yang dibantai oleh mereka. Untuk menyiasati kejahatan orang-orang kristian pada saat itu, para Da’i kita untuk keluar di Jalan Allah yang sekarang di sebut Khuruj Fii Sabilillah tidak di batasi sebanyak 9 (sembilan) orang lagi dalam satu rombongan, namun program dan tertib Da’wah tetap di jalankan dengan Istiqomah. Seperti nishob, rute perjalanan, program Silaturrohim wilayah yang menjadi tujuan, Musyawarah, Ta’lim, tetap di jalankan seperti bisanya seolah olah tak pernah terjadi suatu apapun, dan tetap TAWAJJUH kepada ALLAH dan tidak terkesan dengan keadaan di luar lingkungan, tetap ta’at pada keputusan musyawaroh. Target utamanya adalah Da’wah, jadi siapapun manusianya diajak ta’at kepada Allah SWT dan ber-Amal Sholeh. Diajak untuk bersama-sama mengamalkan agama, menghidupkan amal-amal agama dan juga amal-amal masjid sebagaimana Masjid Madinah Al-Munawaroh. ternyata tertib dakwah mereka sama dengan tertib dakwah yang dilakukan oleh JT (Jamaah Tabligh), Pergerakan dakwah yg semakin berkembang saat ini.

Sumber kitab TARIKHUL AULIA’ karangan Syeikh Maulana Murodi bin Abdulloh bin Husain bin Ibrohim Al-Asy’ari

2. USAHA DAKWAH WALISONGO DALAM KITAB-KITAB

Ternyata tidak hanya Kitab Tarikhul Auliya Syaikh Maulana Murodi bin Husain bin Ibrohim al Asy’ari saja yang menceritakan tentang perjalanan usaha dakwah para walisongo di nusantara ini. Abu Abdullah Muhammad bin Battutah atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Batutah telah menuliskan laporan perjalanannya keliling dunia dalam Kitab Kanzul Ulum.

Di Gresik (daerah Leran) ditemukan batu bertahun 1082 Masehi berhuruf Arab yang menceritakan bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimunyang beragama Islam. Lalu disekitar tahun 1350 saat memuncaknya kebesaran Majapahit, di pelabuhan Tuban dan Gresik banyak kedatangan para pedagang Islam dari India dan dari Kerajaan Samudra (Aceh Utara) yang juga awalnya merupakan bagian dari Majapahit, disamping para pedagang Majapahit yang berdagang ke Kerajaan Samudra. Juga menurut cerita, ada seorang putri Islam berjuluk Putri Cempa dan Putri Cina yang menjadi isteri salah satu raja Majapahit.

Sangat toleransinya Majapahit terhadap Islam terlihat dari banyaknya makam Islam di desa Tralaya, dalam kota kerajaan, dengan angka tertua di batu nisan adalah tahun 1369 (saat Hayam Wuruk memerintah). Yang menarik, walau kuburan Islam tetap bentuk batu nisannya seperti kurawal yang mengingatkan kalamakara, berangka tahun huruf Kawi, yang berarti bahwa di abad XIV Islam walau agama baru bagi Majapahit tetapi sebagai unsur kebudayaan telah diterima masyarakat. Diketahui pula bahwa para pendatang dari barat maupun orang-orang Tionghoa ternyata sebagian besar beragama Islam, yang terus berkembang dan mencapai puncaknya di abad XVI saat Kerajaan Demak.

Mereka yang dianggap sebagai penda’wah yang sangat giat menyebarkan agama Islam diberi julukan Wali-Ullah dan di Jawa dikenal sebagai Wali Sanga (9), yang merupakan dewan Dakwah/Mubaligh. Kelebihan mereka dibanding kepercayaan/agama penduduk lama adalah tentang kekuatan bathin yang lebih, ilmu yang tinggi dan tenaga ghaib. Sehingga mereka selalu dihubungkan dengan tasawwuf serta sangat kurang dalam pengajaran fiqh ataupun qalam. Mereka tidak hanya berkuasa dalam agama, tapi juga dalam hal pemerintahan dan politik.

Menurut Kitab Kanzul Ulum Ibnu Batutah, Wali Sanga berganti susunan orangnya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

Dewan I tahun 1404 M :

1. Syeh Maulana Malik Ibrahim, asal Turki, ahli mengatur negara, dakwah di Jawa Timur, wafat di Gresik tahun 1419.

2. Maulana Ishaq, asal Samarkand – Rusia, ahli pengobatan, dakwah di Jawa lalu pindah dan wafat di Pasai (Singapura).

3. Maulana Ahmad Jumadil Kubra, asal Mesir, dakwah keliling, makam di Troloyo – Triwulan Mojokerto.

4. Maulana Muhammad Al Maghrobi, asal Maghrib – Maroko, dakwah keliling, makamnya di Jatinom Klaten tahun 1465.

5. Maulana Malik Isro’il, asal Turki, ahli mengatur negara, dimakamkan di Gunung Santri antara Serang Merak di tahun 1435.

6. Maulana Muhammad Ali Akbar, asal Persia / Iran, ahli pengobatan, dimakamkan di Gunung Santri tahun 1435.

7. Maulana Hasanuddin, asal Palestina, dakwah keliling, dimakamkan tahun 1462 di samping masjid Banten Lama

8. Maulana Aliyuddin, asal Palestina, dakwah keliling, dimakamkan tahun 1462 di samping masjid Banten Lama

9. Syeh Subakir, asal Persia, ahli menumbali tanah angker yang dihuni jin jahat, beberapa waktu di Jawa lalu kembali dan wafat di Persia tahun 1462.

Dewan II tahun 1436 M :

1. Raden Rahmad Ali Rahmatullah berasal dari Cempa – Muangthai Selatan, datang tahun 1421 dan dikenal sebagai Sunan Ampel (Surabaya) menggantikan Malik Ibrahim yang wafat.

2. Sayyid Ja’far Shodiq, asal Palestina, datang tahun 1436 dan tinggal di Kudus sehingga dikenal sebagai Sunan Kudus, menggantikan malik Isro’il.

3. Syarif Hidayatullah, asal Palestina, datang tahun 1436 menggantikan Ali Akbar yang wafat.

Dewan III tahun 1463 M :

1. Raden Paku / Syeh Maulana A’inul Yaqin pengganti ayahnya yang pulang ke Pasai, kelahiran Blambangan, putra dari Syeh Maulana Ishak, berjuluk Sunan Giri dan makamnya di Gresik.

2. Raden Said atau Sunan Kalijaga, putra adipati Tuban bernama Wilatikta, yang menggantikan Syeh Subakir yang kembali ke Persia.

3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Hasanuddin yang wafat.

4. Raden Qosim atau Sunan Drajad kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Aliyyuddin yang wafat.

Dewan IV tahun 1466 M :

1. Raden Patah putra raja Brawijaya Majapahit (tahun 1462 sebagai adipati Bintoro, tahun 1465 membangun masjid Demak dan menjadi raja tahun 1468) murid Sunan Ampel, menggantikan Ahmad Jumadil Kubro yang wafat.

2. Fathullah Khan, putra Sunan Gunung jati, menggantikan Al Maghrobi yang wafat.

Dewan V :

1. Raden Umar Said atau Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, yang menggantikan wali yang telah wafat.

2. Syeh Siti Jenar adalah wali serba kontroversial, dari mulai asal muasal yang muncul dengan berbagai versi, ajarannya yang dianggap menyimpang dari agama Islam tapi sampai saat ini masih dibahas di berbagai lapisan masyarakat, masih ada pengikutnya, sampai dengan kematiannya yang masih dipertanyakan caranya termasuk dimana ia wafat dan dimakamkan.

3. Sunan Tembayat atau adipati Pandanarang yang menggantikan Syeh Siti Jenar

3. SEMBOYAN WALISONGO

Para Walisoongo mempunyai semboyan yang terekam hingga saat ini adalah :

1. Ngluruk Tanpo Wadyo Bolo / Tanpa pasukan tentara : Berdakwah dan berkeliling kedaerah lain tanpa membawa pasukan. Jangan yakin dengan banyaknya jumlah kita, yakin dengan pertolongan Allah swt.

2. Mabur Tanpo Lar/Terbang tanpa Sayap : Kita bergerak jumpa umat dari orang ke orang. jumpa ke rumah-rumah mereka. Pergi kedaerah nan jauh walaupun tanpa asbab/ sebab yang nampak.

3. Mletik Tanpo Sutang/Meloncat Tanpa Kaki : Pergi kedaerah yang sulit dijangkau seperti gunung-gunung juga tanpa sebab yang kelihatan. Niat untuk dakwah keseluruh alam, Allah swt yg berangkatkan kita bukan asbab-asbab dunia seperti harta dsb…

4. Senjoto Kalimosodo : Kemana-mana hanya membawa kebesaran Allah SWT. selalu mendakwahkan kalimat iman, mengajak umat pada iman dan amal salih….(Kalimosodo : Kalimat Shahadat)

5. Digdoyo Tanpo Aji : Walaupun dimarahi, diusir, dicaci maki bahkan dilukai fisik, perasaan dan mentalnya namun mereka seakan-akan seperti orang yang tidak mempan diterjang bermacam-macam senjata. Kita dakwah, Allah swt akan Bantu (jika kalian Bantu Agama Allah, maka pasti Allah akan tolong kalian dan Allah akan menangkan kalian)

6. Perang Tanpo tanding : Dalam memerangi nafsunya sendiri dan mengajak orang lain supaya memerangi nafsunya. Tidak pernah berdebat atau bertengkar. dakwah dengan hikmah, kata-kata yg sopan, ahlaq yg mulia dan doa menangis-menangis pada Allah agar umat yg kita jumpai dan umat seluruh alam dapat hidayah….bukan dengan kekerasan…. Nabi saw bersabda yg maknanya kurang lebih : ‘Haram memerangi suatu kaum sebelum kalian berdakwah (berdakwah dgn hikmah) kepada mereka”

7. Menang Tanpo Ngesorake/Merendahkan : Mereka ini walaupun dengan orang yang senang, membenci, mencibir, dan lain-lain akan tetap mengajak dan akhirnya yang diajak bisa mengikuti usaha agama dan tidak merendahkan, mengkritik dan membanding-bandingkan, mencela orang lain bahkan tetap melihat kebaikannya.

8. Mulyo Tanpo Punggowo : Kemuliaan hanya dalam Iman dan Amalan agama bukan dengan banyaknya pengikut. Dimulyakan, disambut, dihargai, diberi hadiah, diperhatikan, walaupun mereka sebelumnya bukan orang alim ulama, bukan pejabat, bukan sarjana ahli tetapi karena menjadi Da’i yang menjadikan dakwah maksud dan tujuan hidup, maka Allah swt muliakan mereka.

9. Sugih Tanpo Bondo : Mereka akan merasa kaya dalam hatinya. Keinginan bisa kesampaian terutama keinginan menghidupkan sunnah Nabi, bisa terbang kesana kemari dan keliling dunia melebihi orang terkaya didunia. Jangan yakin pada harta….kebahagiaan dalam agama, dakwah jangan bergantung dgn harta

10. Kuncara Tanpo Woro-woro : Menyebar, terkenal tanpa gembar-gembor, propaganda, iklan-iklan dsb

artinya bergerak terus jumpa umat, kerja untuk umat, kerja untuk Agama dengan ikhlas karena mengharap Ridho Allah swt, tidak perlu disiar-siarkan atau di umum-umumkan. Allah sajalah yang menilai perjuangan kita.

4. PESAN WALISONGO SUNAN KALIJOGO

1. Yen kali ilang kedunge : jika sungai sudah mulai kering… jika sumber air sudah mulai kering.. maksudnya jika para alim ulama sumber ilmu sudah mulai wafat satu persatu…maka ini alamat bahwa dunia mau di-Qiamatkan Allah SWT. Ulama ditamsilkan seperti air yang menghidupkan hati2 manusia yang gelap tanpa cahaya hidayah..

2. Yen pasar ilang kumandange : Jika pasar sudah mulai diam.. maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar karena banyaknya mall dan pasar swalayan yang berdiri. kata orang2 tua kita dahulunya semua pasar memakai sistem tawar menawar sehingga suaranya begitu keras terdengar dari kejauhan seperti suara lebah yang mendengung.. ini kalo aku boleh beri istilah adalah adanya kehangatan dalam social relationship dalam masyarakat.. tapi sekarang sudah hilang…biarpun kita sering ke plasa atau ke supermarket ratusan kali kita tidak kenal para pelayan dan cashier di tempat itu..

3. Yen wong wadon ilang wirange : Jika wanita sudah tidak punya rasa malu Belum menutup auratnya, dsb

4. Enggal-enggal topo lelono njajah deso milangkori ojo bali sakdurunge patang sasi, enthuk wisik soko Hyang Widi : Bermujahadah, susah payah berkelana dalam perjalanan ruhani guna memperbaiki diri atau perjalanan fisabilillah menjelajahi desa-desa/ negara-negara, menghitung pintu (bersilaturahim) jangan pulang2 sebelum selesai program 4 (empat) bulan, cari petunjuk, hidayah dan kepahaman agama dari Dzat yang Maha Kuasa..

Semoga bermanfaat
Wallahu’alam

Prof. DR. KH Imam Buchori Musliem, LC telah memberikan artikel tentang usaha dakwah para walisongo di nusantara yang diambil dari sumber kitab TARIKHUL AULIA’ yaitu dari kakek buyutnya sendiri Syeikh Maulana Murodi bin Abdulloh bin Husain bin Ibrohim Al-Asy’ari, sekitar 421 tahun yang lalu.

Baca lebih lanjut

Categories: Kisah Dakwah | Tag: , , , | 3 Komentar

Fatwa Mufti Sabah Malaysia


Berikut potonga lembar Fatwa Mufti Malaysia mengenai Jamaah Tabligh :

Fatwa Mufti Sabah, Malaysia

Fatwa Mufti Sabah, Malaysia

Categories: Jemaah Tabligh | Tag: , , , | 1 Komentar

SILSILAH USAHA DAKWAH DAN TABLIGH


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda…

”Barangsiapa yg berkata mengenai Al-Qur’an tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam neraka” (HR.Tirmidzi)

Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”.

Al-Hafidh Imam Attsauri ~rahimullah mengatakan

Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga

Ibnul Mubarak berkata :

Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 )

Imam Malik ra berkata:

Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)

Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy, quddisa sirruh (Makna tafsir QS.Al-Kahfi 60) ; “Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203

Usaha dakwah dan tabligh ialah satu usaha yang sangat mulia. Ia bukanlah satu gerakan, persatuan maupun jamaah tabligh kerana usaha ini telah dibuat oleh para Anbiyaa` alaihish shallatu wassalam yang telah dihantar oleh Allah subhanahu wata’ala sebanyak 124.000 yaitu mengajak manusia supaya kenal Allah, beriman dengan Allah, yakin dengan kudrat Allah, yakin penyelesaian masalah ada di dalam amal agama bukan di dalam `maal`(kebendaan). Ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah diberi peluang untuk buat usaha yang sangat mulia ini kerana sebelum kita diwujudkan (dilahirkan dimuka bumi), usaha ini hanya ditugaskan oleh Allah untuk para Anbiya alaihish shollatu wassalam, yang mana mereka termasuk orang yang maksum dan suci.

Selama ini banyak keraguan banyak orang mengenai silsilah kerja Nabi ini. Banyak yang mencemooh orang yang melakukan kerja dakwah yang mulia ini. Sesungguhnya usaha ini adalah usaha yang haq (benar) dan merupakan hadiah terbesar untuk Ummat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Usaha ini mempunyai silsilah bersambung sampai kepada Baginda shallallahu ‘alaihi wasallam. Maulana Ilyas rahmatullah ‘alaih berkata bahwa “Usaha yang aku buat ini bukan usaha yang dibuat sekarang. Andai aku lakukan usaha yang ada sekarang maka aku bukan ke depan, malah aku ketinggalan sejauh 1400 tahun. Inilah ketinggian fikir seorang penyambung usaha yang mulia.” Perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa amalan tariqat yang juga mempunyai silsilah sampai kepada Rasulullah. Tapi itu bukan maksud utama untuk ummat ini diutus, sehingga Allah letakkan ummat ini pada satu kedudukan yang tertinggi dibanding ummat terdahulu.

Telah diturunkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in dan terus pada para Ulama’ hingga saat ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada hari perhimpunan Haji Wada’, 9 Dzulhijjah tahun 9 Hijrah, hari jum’at, selepas shalat ashar “Sampaikan dari ku walaupun satu ayat..”

Rasulullah shallallah ‘alaihi wasallam
||
Abdullah bin ‘Umar bin al-Ash radhiyallahu ‘anhu
||
Abu Qasiyyah rahmatullah ‘alaih
||
Hassan bin Autiyyah rahmatullah ‘alaih
||
Auza’i rahmatullah ‘alaih
||
Dahhak bin Makhlash rahmatullah ‘alaih
||
Amirul Mukminin Fi Hadits wa Imamul Muhaditsin,
Muhammad bin Isamail bin Al-Barzabah Al-Bukhari rahmatullah ‘alaih
||
Muhammad bin Yusuf Al-Qarbawi rahmatullah ‘alaih
||
Muhammad bin Ahmad At-Tarukhi rahmatullah ‘alaih
||
Muhammad Abdullah Muhammad bin Muzaffar Al-Ra’udi rahmatullah ‘alaih
||
Abdul Awwal Abdul Rahman bin Isa al-Harawi rahmatullah ‘alaih
||
Abu Hussain bin Mubarak Al-jabiili rahmatullah ‘alaih
||
Muhammad bin Ibrahim At-Tanukhi rahmatullah ‘alaih
||
Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Ashqolani Al-Khinani rahmatullah ‘alaih
||
Zainul Abidin Muhammad bin Zakariyya Al-Ansari rahmatullah ‘alaih
||
Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romawi rahmatullah ‘alaih
||
Muhammad bin Ahmad bin Quddus rahmatullah ‘alaih
||
Ahmad Al-Qusyayi rahmatullah ‘alaih
||
Ibrahim Al-Qurdi rahmatullah ‘alaih
||
Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qurdi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad bin Abdul Rahim rahmatullah ‘alaih
||
Syah Waliyullah Muhaditsin Al-Dehlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Abdul Aziz Al-Dehlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad Bin Ishaq Al-Dehlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad bin Ali Al-Dehlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Abdul Ghani Al-Dehlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Rasyid Ahmad Gangohi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad Ilyas bin Ismail Al-Kandahlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad Yusuf bin Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana ‘Inamul Hassan Al-Kandahlawi rahmatullah ‘alaih
||
Maulana Muhammad Saad Al-Kandahlawi dan Maulana Zubairul Hassan Al-Kandahlawi (ulama yang menjadi syura usaha dakwah dan tabligh sekarang)

Seorang Islam yang sebenarnya tidak sepatutnya menunggu banyak bukti untuk beriman dan beramal. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sepatutnya diikuti tanpa adanya bukti-bukti yang lain. Katakanlah “aku beriman kepada Allah dan RasulNya tanpa bukti dan dalil”….

Wallahu’alam….

Categories: Jemaah Tabligh | Tag: , , , | 2 Komentar