Bayan

Bayan Subuh Musyawarah Indonesia -Maulana Ismail


Setelah membaca AlQuran dan Hadits-Hadits Nabi Muhammad saw, diantaranya Nabi telah sabdakan: Jika amir-amir kalian adalah orang yang terbaik, demikian pula orang-orang kaya kalian adalah orang dermawan, dan masalah-masalah kalian dimusyawarahkan, maka hidup di atas bumi lebih baik daripada hidup di bawah bumi. Tapi apabila amir-amir kalian adalah orang yang bodoh, begitupula orang-orang kaya adalah orang yang paling bakhil, dan perkara-perkara diserahkan keputusannya kepada wanita, maka di bawah bumi lebih bagus daripada di atasnya. Selanjutnya beliau katakan bahwasanya asas daripada kerja kita ini adalah yakin kepada Allah, juga doa, dan pengorbanan, serta bermusyawarah.

Maka dakwah akan membawa hasil jika ke-4 perkara ini ada pada kita, yaitu yakin kepada Allah, doa, pengorbanan ditambahkan, serta bermusyawarah, maka hasilnya akan nampak di depan mata kita nantinya, tapi sekiranya kurang satu saja, maka hasilpun tidak ada. Kita berdakwah-dan berdakwah sementara yakin kita tidak kepada Allah SWT. Atau kita berdakwah tapi lemah dalam berdoa, atau kita berdakwah tapi tidak mau menambah pengorbanan juga hasil yang kita inginkan tidak akan tercapai. Begitu juga dakwah dan berdakwah tapi tidak mau bermusyawarah, pakai pemikiran sendiri-sendiri, maka hasil tidak kita dapatkan dalam dakwah. Memang yang menurunkan hidayah adalah Allah tapi asbab turunnya hidayah adalah dakwah ada apabila empat perkara ini kita perhatikan. Kita berdakwah tapi semakin yakin kepada Allah SWT bukan kepada kebendaan, kita berdakwah tambahkan doa panjang-panjang, tambahkan pengorbanan, disamping itu kita selalu bermusyawarah, maka hasil pun akan kita lihat di depan mata kita.

Bila kita kerjakan dakwah dengan keempat perkara tadi dan hasilnya pun nampak. Maka tetap kita kembalikan bahwa ini adalah hidayah dari Allah SWT, bukan daripada hasil kerja kita. Tapi kalau hasilnya belum nampak di depan kita, jangan kita berputus asa, tetap kelemahan kita kembalikan kepada diri kita sebagaimana Nabi kita Muahammad saw telah berkorban dan berkorban, ternyata orang-orang Thaif menolak kehadiran Nabi bahkan melempar dengan batu, Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Beliau menyalahkan diri sendiri dalam doanya: “Ya Allah aku adukan akan kelemahanku, tidak pandainya aku dalam berbicara, dan aku belum lagi dimuliakan di tengah-tengah manusia.” Kesalahan dinisbahkan kepada diri sendiri bukan kepada orang lain ataupun mengeluh kepada Allah hingga berputus asa, tidak. Dai tidak boleh berputus asa, dan Allah berfirman tidaklah berputus asa kecuali orang yang kafir atau orang yang sesat.

Maka dai selalu menisbahkan kesuksesan kepada Allah SWT, walau pun ia selalu berkorban dan berkorban, tetap meyakini semua hasil semata-mata karunia dari Allah, maka saat-saat fathul Mekkah, saat Nabi memasuki kota Mekkah dengan para sahabat, keadaan beliau tidak menyombongkan diri bahkan beliau menunduk hampir mengenai punuk onta dan beliau berkata, Segala puji bagi Allah saja, yang telah menepati janjiNya, dan Dia yang telah mengalahkan musuh-musuh dengan sendiri saja. Nabi selalu menisbahkan kemenangan kepada Allah SWT, bukan kepada diri beliau sendiri. Kemenangan pada perang Badar, perang Ahzab, juga fathu Mekkah, semata-mata adalah karunia daripada Allah.

Ini kerja telah diterima oleh Allah SWT, dikerjakan oleh ambia dan para sahabat, terjaga hadirin. Yang membuat ini kerja adalah Allah dan yang menjaga ini kerja juga adalah Allah. Kerja ini tidak bisa ditantang atau dibahayakan, yang berbahaya adalah para dai itu sendiri. Dainya diterima oleh Allah atau tidak? Hasil kerja sudah berkembang dan dia merasa ini hasil kerja saya, maka sebentar lagi dia akan disingkirkan oleh Allah SWT. Jadi yang berbahaya bukan kerja, diri dia sendiri yang berbahaya kalau dia merasa ini kerja karena hasil kerja saya, maka sebentar lagi akan disingkirkan oleh Allah. Sebaliknya dia ikhlas, dia tidak ingin dipuji, tapi orang lain yang memuji, kalau tidak ada dia bagaimana, maka Allah akan ambil dia dengan cepat, Allah matikan atau Allah wafatkan. Supaya jangan sampai dia berbahaya dengan pujian-pujian yang begitu banyak, ataupun Allah tidak mau disaingi dengan pujian, maka cepat-cepat dia dimatikan oleh Allah SWT.

Dalam malfudzat Maulana Ilyas, bila dai buat kerja dengan usul yang benar, maka Allah SWT akan segerakan hidayah kepada dia, hidayah atau kebaikan-kebaikan yang akan datang, karena kerja dakwah yang dikerjakan dengan ushul yang benar, maka kebaikan-kebaikan itu akan disegerakan oleh Allah. Sebaliknya jika dai buat kerja tanpa ushul, atau ushul kerja diabaikan, maka kejelekan-kejelekan yang tadinya akan datang pada masa yang lama, akan disegerakan oleh Allah SWT. Hendaklah ushul-ushul dakwah diperhatikan oleh para dai, sehingga akan mempercepat turunnya kebaikan. Kalau ushul diabaikan akan dipercepat datangnya keburukan, di antara keburukan adalah adanya PERPECAHAN di antara umat, begitu juga kesatuan hati akan hilang, hingga di antara dai pun berpecah belah sendiri, karena mereka telah meninggalkan ushul-ushul dakwah.

Dai yang buat kerja dengan penuh yakin kepada Allah, dan dia mendoa dan menambah pengorbanan, tapi tidak mau bermusyawarah. Kerja dengan pemikiran sendiri, maka bukan kebaikan-kebaikan yang datang, tapi kerusakan-kerusakan yang akan datang dalam dakwah ini. Penting sekali kita letakan diri kita dalam musyawarah, buat ini kerja dengan bermusyawarah. Ada beberapa keuntungan bila musyawarah senantiasa kita kerjakan, pertama dengan bermusyawarah kita akan tahu potensi-potensi umat, dan potensi-potensi itu bisa kita gunakan untuk agama. Kedua, perpecahan akan dihilangkan oleh Allah SWT, perpecahan antar ulama akan dihilangkan oleh Allah, perpecahan antara orang Arab dan orang Ajam (non Arab) akan dihilangkan oleh Allah. Tidak nampak lagi perbedaan bangsa, bahasa karena adanya musyawarah.

Bersambung….

Iklan
Categories: Bayan | Tag: , | Tinggalkan komentar

Khutbah Jumat Mufti Lutfi Yusuf Al Banjari – Janji Allah Di Akhir Zaman


Khutbah Jumat Mufti Lutfi Yusuf Al Banjari tentang kebenaran Al Quran dan janji Allah di akhir zaman yang pasti terjadi : Selamat menyimak semoga bermanfaat!

Categories: Bayan | Tag: , , , | 1 Komentar

Musyawarah Indonesia Mesjid Jami Kebon Jeruk Jakarta, 10 November 2001


BAYAN SUBUH

Mufti Luthfi Al Banjari

Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Allah tidak pernah salah, dan selalu benar selama-lamanya.

 1. Kenapa orang Allah jadikan Miskin ?
2. Kenapa orang Allah jadikan Kaya ?
3. Kenapa orang Allah jadikan laki-laki ?
4. Kenapa orang Allah jadikan perempuan ?
5. Kenapa orang Allah jadikan Sakit atau Cacat ?

Ini semua adalah keputusan-keputusan Allah yang mempunyai Hikmah masing-masing. Orang kaya mempunyai Hikmah dengan kekayaannya. Orang miskin mempunyai Hikmah dengan kemiskinannya. Begitu juga laki-laki, perempuan, dan orang cacat atau sakit. Semuanya punya Hikmah masing-masing.

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | Tag: , | 1 Komentar

Bayan Mufti Lutfi Yusuf Pada Musyawarah Indonesia


– Bantu Agama Allah Atau Bantu Muslim –

Ada dua kiat menghadirkan Nusrotullah karena tidak ada satupun yang bisa kita selesaikan tanpa pertolongan Allah SWT. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak dzikir bacaan “La Haula Wala Quwwata Illa Billah” (tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah). Ini maksudnya apa ? Maksudnya adalah tidak ada satu kekuatan kita untuk melakukan ketaatan ataupun menghindari kemaksiatan selain dari pertolongan Allah. Begitupula kita sebagai hamba yang sangat berhajat kepada pertolongan Allah diwajibkan atas kita membaca doa sebanyak 17 kali dalam satu hari “Iyyakana Budu wa Iyyaka nashta’in” (Kepadamulah aku menyembah dan memohon pertolongan).

Allah menjanjikan kepada siapa Nusrotullah / pertolongan Allah akan diberi :

1. Firman Allah SWT : Intansurrulloha yansurkum :

“Barangsiapa membantu agama Allah pasti Allah akan membantu kalian”

2. Sabda Nabi SAW : Wallahu fi ainil abdi makana abduhu fi aunil akhi :

“Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya membantu saudaranya tersebut.”

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | Tag: , | 26 Komentar

Bayan Mufti Lutfi Yusuf Pada Pertemuan Jawa Barat


Assalamu’alaikum wa RahmatuLlahi wa Barakatuh

Setelah beliau memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi Muhammad saw lalu membaca ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad.

Hadirin yang di muliakan Allah SWT

Saat ini orang berusaha mencari hasil bumi. Nabi juga bersabda, manusia itu barang tambang sebagaimana barang tambang emas dan perak. Berbagai macam alat digunakan untuk menggali sumber daya alam. Dalam diri manusia juga ada potensi yang mahal. Jangan dikira dalam diri seorang preman atau orang-orang yang dianggap hina dalam masyarakat ternyata ada sesuatu yang sangat berharga. Satu-satunya cara untuk menggali kemuliaan manusia adalah dengan usaha dakwah.

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | 3 Komentar

Kelebihan Dakwah Syaitan


1. Berdakwah dengan keyakinan yang sempurna.
2. Nishab dakwahnya 11 bulan dalam satu tahun.

Mereka tidak berdakwah pada bulan Ramadhan. Mereka tidak berdakwah di bulan ini bukan karena keinginan mereka, tetapi dilarang oleh Allah SWT.
3. Satu hati.

Sesama dai kemungkaran tidak ada perpecahan, permusuhan, saling cela-mencela. Mereka bersatu pada agar tujuan mereka tercapai.
4. Berpengalaman dalam berdakwah.

Mursyid dakwah mereka adalah Iblis. Iblis yang berpengalaman menggelincirkan Nabi Adam as. Iblis yang belajar langsung kepada Allah, bagaimana caranya menggoda manusia. Hanya hamba-hamba Allah yang IKHLASH saja yang tidak bisa digoda oleh Iblis dan semua turunannya.
5. Dakwahnya menjadi maksud hidup bukan sambilan dan bukan sarana untuk mencari harta.

Categories: Bayan | Tag: , | 11 Komentar

Bayan Subuh, Nizamuddin 20 Januari 2009


Allah terima suatu amalan jika hatinya ikut sehingga Allah akan memberinya taufiq. Kerja dakwah ini adalah usaha untuk menjadi orang kecil (‘abdi) bukan untuk menjadi orang besar. Orang yang buat kerja dakwah dengan niat untuk mengishlahkan diri sendiri maka ia akan menjadi shaleh dan orang yang shaleh akan menjadi asbab untuk orang lain menjadi shaleh juga.

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | Tag: , | 27 Komentar

Point-Point Bayan Ijtima’ Tongi


Point – Point Pesan Masyaikh di Ijtima’ Tonggi
29/01 s/d 01/02 2009

1. Maulana Syamim

Amalan haji adalah ijtima umat islam terbesar dan kewajiban hanya sekali saja. Jika berhaji dengan betul, akan jadi wali Allah. Jika niat berhaji tak betul, haji tanpa kesan, akan dilempar balik seperti kain kotor yang dilemparkan. Begitupun ijtima, jika datang dengan niat baik, maka satu ijtima cukup membuat cinta kepada Allah SWT. Satu ijtima yang betul cukup bagi Allah SWT untuk membuat keputusan memberi hidayah untuk seluruh alam.
Ijitima bukan untuk menghimpun manusia sebanyak-banyaknya, tapi untuk mengumpulkan dua usaha, sebelum ijtima (ruh ijtima), setelah ijtima (perhiasan ijtima).

Usaha sebelum ijtima adalah menjumpai setiap orang islam agar hatinya berpaling dari selain Allah kepada Allah SWT sehingga ada kemanisan untuk ta’at. Dikarenakan adanya pengorbanan orang-orang sebelum ijtima, maka yang hadir di ijtima mendapat hidayah, dan hidayah juga akan tersebar ke seluruh alam. Usaha dalam ijtima adalah agar setiap orang terlibat dalam amal ijtimai dan infirodi. Semakin terjaga amalan, maka semakin cepat turunnya hidayah. Hidayah ada 2 tahap : untuk diri sendiri dan asbab hidayah untuk orang lain. Untuk menjadi asbab hidayah maka niatkan untuk bergaul dengan semua orang dari semua negara, kita merasa sebagai satu umat, hilangkan ashabiyah. Ashabiyah ini sangat dibenci Allah dan menyebabkan tertolaknya amal seseorang.

Untuk menghilangkan ashobiyah : Allah SWT perintahkan ibadah haji, shalat dan shaum. Dalam haji diperintahkan untuk menyebarkan salam (untuk menghilangkan sifat sombong, merasa sebagai penanggung jawab. Sehingga Nabi SAW selalu mendahului dalam memberi salam, tidak pernah didahului oleh sahabat), bersikap lemah lembut, dan suka memberi makanan (jangan menunggu untuk diikrom, tapi beri ikrom untuk satukan hati).

Di negara-negara anda akan diadakan ijtima dan jika anda bersungguh-sungguh usaha atas ijtima ini, maka ijtima anda akan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Tanggal ijtima bukan awal ijtima, tapi itu tanggal berakhirnya ijtima. Ijtima bermula sejak tanggal ijtima ditetapkan.

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | Tag: , , | 25 Komentar

Bayan Maulana Muhammad Saad


Bayan Maghrib : Maulana Saad
Tarikh : 30/01/2000
Manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah s.w.t dan mempunyai kelebihan. Manusia merupakan asbab hidayah untuk yang lain. Manusia adalah untuk manusia yang lain. Segala macam boleh dikerjakan oleh manusia. Manusia dijadikan untuk kepentingan manusia. Kita menganggap bahawa manusia boleh melakukan segala sesuatu. Manusia tidak bebas dalam perbuatannya. Manusia dikirimkan ke dunia ini untuk maksud yang tertentu. Bukan untuk kepentingan dirinya sahaja. Semua ciptaan Allah s.w.t, selain manusia, tidak diberi satu tanggungjawab pun tetapi manusia dicipta oleh Allah s.w.t untuk kepentingan sesama manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kepentingan umat manusia, sebagai pembawa hidayah daripada Allah s.w.t dan boleh jadi asbab-asbab hidayah untuk yang lainnya. Bukan untuk diri sendiri sahaja.

Categories: Bayan | Tag: , , | 5 Komentar

Bayan Bay Wahhab di Masjid Kebon Jeruk 24/1/2008


Assalammu’alaykum wr. wb.
Berikut adalah beberapa pesan yang disampaikan oleh Bay Wahab, Amir Da’wah tabligh di
Pakistan, orang yang telah lama dalam usaha da’wah Rasulullah SAW :

Baca lebih lanjut

Categories: Bayan | 15 Komentar