Satu Analisis yang Adil Tentang Jemaah Tabligh

Sunday, September 23, 2007

JT sholat in plane

oleh Hafiz Firdaus

Harap para ustaz dan ustazah dapat menerangkan sedikit tentang Jemaah Tabligh. Sebagai orang yang tidak mendapat pendidikan agama secara formal kadang-kadang saya rasa keliru dengan aktivitas mereka. Bukan untuk mencari salah atau keburukan tetapi atas dasar kerana saya tidak arif dalam hal agama. Semoga rakan di islah-net dapat membantu.

Assalamualaikum warahmatullah,

Setiap jamaah atau aliran memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini adalah lumrah kerana yang menganggotainya ialah manusia yang serba tidak bebas daripada kekurangan.

Hemat saya, kebaikan Jamaah Tabligh (singkatan JT) adalah seperti berikut:

[1] Hidup berjamaah dengan satu ikatan yang amat kuat.

[2] Sanggup mengorbankan masa, tenaga dan uang demi mencapai tujuan
mereka.

[3] Berjaya mendisiplinkan diri menjauhi perdebatan yang tidak bermanfaat dalam hal-hal agama yang diperselisihkan.

[4] Satu-satunya jamaah yang memiliki persiapan fizikal untuk turun ke medan jihad peperangan.

Kekurangannya hanya satu:

[1] Mencukupkan diri dengan satu sumber ilmu sahaja, iaitu kitab Fadhail Amal.

Kekurangan ini bagi saya tidak terbatas kepada JT sahaja kerana mana-mana jamaah atau aliran akan membataskan diri mereka kepada satu silabus sahaja. Jamaah tariqat kepada buku-2 Sufi sahaja, jamaah al-Albaniyun kepada buku-2 al-Albani sahaja, jamaah Ikhwan kepada buku-2 Ikhwan sahaja, Syi’ah dgn buku-2 Syiah sahaja dan demikianlah seterusnya.

Seandainya JT dan juga mana-mana jamaah lain dapat mengubah sikap ini, ia akan membawa manfaat yang besar kepada mereka khususnya dan umat Islam umumnya.

Beberapa fitnah yang biasa dilontarkan kepada JT:

[1] Buku Fadhail Amal (singkatan FA) banyak hadis dhaif dan maudhu’.

Jawab: Tuduhan di atas lazim kedengaran tetapi setakat ini belum saya menjumpai sesiapa yang secara khusus mentakhrij hadis-hadis dlm kitab Fadhail Amal. Tanya takhrij yang lengkap, bagaimana mereka tahu di dalamnya ada “banyak” hadis dhaif dan maudhu ?

Sekadar kajian saya, Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA merujuk hadis-hadis kepada 4 sumber berikut:

[a] Kitab hadis yang enam (al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai & Ibn Majah)

[b] Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri

[c] Kitab Majma’ al-Zawa’id oleh al-Haitsami

[d] Kitab Jami’ al-Shagheir oleh al-Suyuti.

Di dalam kitab FA memang terdapat hadis-hadis dhaif di mana:

[a] Maulana rahimahullah berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk Fadhail Amal.

[b] Darjat hadis dirujuk beliau kepada apa yang dinilai oleh tokoh-tokoh sepertimana dalam rujukan di atas.

Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj Maulana Zakaria dalam menyusun FA. Jika benar ada “banyak” hadis dhaif, maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan tokoh lain.

Jika benar ada hadis maudhu, maka adakah itu satu kesengajaan oleh Maulana ? Saya pasti tidak pasti.

[2] Buku Fadhail Amal memiliki banyak ajaran kurafat dan bid’ah. Jawab: Sekali lagi, siapakah yang telah mentahqiq kitab FA secara lengkap sehingga dapat dikatakan jumlahnya ialah “banyak” ?

Kedua, kurafat dan bid’ah tersebut – adakah ia sesuatu yang disepakati atau masih ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Ketiga, jika ada maka tugas kita ialah membetulkannya dan bukan mengkritik sehingga mengeneralisasikannya kepada seluruh kitab FA.

Keempat, Maulana Zakaria di akhir kitab Fadhail Solat ada menerangkan bahawa sebahagian kisah yang dibawanya itu bersifat “longgar” bertujuan untuk menarik atau menggerunkan hati. Beliau menegaskan ia bukannya hadis. Ini merupakan manhaj yang dipegang oleh sebahagian tokoh terdahulu.

Kelima, kurafat dan bid’ah adalah masalah yang terdapat di dalam pelbagai aliran, maka kenapa dikhususkannya kepada JT sehingga ditutupi segala kebaikan mereka yang lain ?

[3] JT tidak memiliki ilmu dalam berdakwah.

Jawab: Sekali lagi, siapakah yang memiliki ilmu yang mencukupi untuk berdakwah ? Jika ilmu mereka sudah cukup, kritikan sebegini tidak akan keluar daripada mulut mereka. Jika ilmu belum cukup, maka kenapa sibuk kritik orang lain ?

[4] Keluar 3, 40 hari bukan sunnah.

Jawab: Pada zahirnya, membicarakan hukum dengan istilah “wajib, sunat, harus, makruh, haram” bukan juga sunnah. Akan tetapi ianya diformulakan oleh para fuqaha untuk memudahkan pemahaman orang awam kepada kandungan hukum yang terdapat di dalam dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah.

Membicarakan fiqh dengan 5 istilah tersebut bukan sunnah akan tetapi ia memudahkan orang awam mengambil dan mentaati sunnah.Demikian juga, membataskan keluar berdakwah kepada sekian-sekian hari bulanlah sunnah. Akan tetapi ia hanya satu metode mendisiplinkan ahli JT dalam berdakwah mengikut sunnah. Jika ada ahli JT yang keluar sentiasa ia lebih baik. Memandangkan masing-masing sibuk dengan tanggung jawab lain, digariskan beberapa jumlah hari tertentu bagi memudahkan perancangan dakwah mereka.

Justru 3 hari, 40 hari bukanlah sunnah akan tetapi ia hanyalah metode yang digunakan bagi mendisiplinkan diri mempraktikkan sunnah untuk berdakwah.

Demikian beberapa poin yang sempat saya ulas saat ini.

Pendek cerita, menjadi kelaziman manusia suka mencari dan membesarkan kekurangan seseorang atau sesuatu kumpulan. Di waktu yang sama mereka mengecilkan apa-apa kelebihan yang ada.

Prinsip yang penting apabila kita mengkaji aliran yang lain ialah berusaha untuk memahaminya dan bukan menjauhinya. Jika kita berusaha memahaminya, kita akan dapat menemui pelbagai kebaikannya. Jika kita berusaha menjauhinya, kita akan dapat menemui pelbagai keburukannya.

Jika ada perbezaan antara manhaj maka hendaklah diselidik, adakah perbezaan tersebut sesuatu yang khilaf atau sepakat. Jika khilaf maka kita bersikap toleran, jika sepakat kita berhikmah untuk membetulkannya. Sebelum melakukan itu semua, kita sendiri perlu ada ilmu untuk menilai antara khilaf dan sepakat.

Jadilah pendakwah, bukan penghukum. Berusahalah membetulkan orang, bukan menyalahkan orang. Ulasan saya di atas tidak khusus kepada JT sahaja tetapi umum kepada sesiapa yang ingin menilai lain-lain jamaah atau aliran seperti Sufism, Salafi, Syi’ah, Hizbi, Ikhwan dan lain-lain lagi.

Sumber: al-firdaus.com

* terasa nak menghuraikan mengenai kekurangan dalam Jemaah Tabligh yang di utarakan oleh penulis 🙂
InsyaAllah ada kelapangan saya huraikan serba sedikit dengan ilmu yang tak seberapa pengenai perkara ini. Yang pentingnya Jemaah ini sebenarnya tidak menumpukan sepenuhnya terhadap Kitab Fadhail Amal semata-mata cuma di beri penekanan kerana ramai yang terlibat dalam Jemaah Tabligh hanyalah orang-orang awam yang masih baru dan perlu bimbingan yang pakar dalam bidang agama. Maka Kitab Fadhail Amal sebagai “penyubur” semangat mereka untuk terus merasa nikmatnya amalan-amalan yang selama ini mereka tinggalkan.

Wallahu `alam.

Iklan
Categories: Jemaah Tabligh

Navigasi pos

59 thoughts on “Satu Analisis yang Adil Tentang Jemaah Tabligh

 1. zul

  asslmkm komen anda bagus tapi nak kena faham kena keluar insyallah anta akan faham kalau anta keluar dan korban wallahualam

 2. Ditulis pada Oktober 30, 2007 oleh abu hanzhalah zevian

  Jema’ah Tabligh alias JT ma’ruf sebagai salah satu firqah Shufiyyah yang menyimpang dari jalannya SalafusSalih. Para Ulama Sunnah telah banyak memperingatkan [ mentahdzir ] dan memfatwakan keSESATan Jema’ah ini. Falillahilhamd ummat bisa tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang telah banyak dilakukan oleh Jema’ah yang satu ini. Siapa yang menyangkalnya tiada lain hanyalah orang-orang yang terkungkung oleh Ta’ashub dan Fanatik buta [ Taklid ] terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad Ilyas dari india ini.

  Sungguh sangat memilukan hati ketika ummat membutuhkan pencerahan, Ummat membutuhkan bimbingan dan arahan dari para ‘Ulama AhlusSunnah, Ummat membutuhkan kepada cahaya ‘Ilmu Syar’i dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, malahan sekarang muncul ditengah-tengah ummat ini sekelompok orang yang mengaku ingin mempersatukan ummat islam [yang sudah terpecah] diatas satu manhaj yang bukan manhaj nya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dan para Sahabatnya Rhadiyallahu ‘anhum yang telah diberi petunjuk. Mereka malah membuat metode-metode baru [BID’AH] dalam berdakwah, mereka keluar [KHURUJ] dari negeri dan kampung halamannya untuk berdakwah dan meninggalkan anak istrinya selama 3 hari 40 hari 4 bulan bahkan sampai ada yang setahun Masya Allah!!! Mereka tinggalkan dakwah kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya tapi begitu semangat sekali untuk berKHURUJ mendakwahkan manhajnya kepada kaum muslimin diluar mereka.

  Apakah KHURUJ merupakan sebuah ibadah baru? Bukan. Mungkin kata itu yang akan terlontar apabila kita bertanya pada seorang Tablighy. Tapi bagaimanakah seandainya JT tanpa khuruj? mungkin seperti sayur tanpa garam. Karena itulah metode dakwah ala mereka. Dan Dakwah adalah salah satu ibadah karena Dakwah adalah salah satu tugas para Rasul diutus kepada Ummat di bumi. Khuruj adalah berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya dengan satu urutan acara tertentu setiap waktunya, yang kalau mau saya runut apa saja kegiatan mereka selama di masjid tersebut maka saya bisa menyebutkannya karena saya sudah mengikuti jema’ah ini selama 40 hari lamanya [menurut saya 40 hari sudah cukup untuk merasakan bagaimana penyimpangan demi penyimpangan yang saya rasakan saat saya gabung di JT]

  Saya tidak mau bersikap Apriori dan merasa dendam apalagi Arogan terhadap para Tabhligiyun atau karkun JT yang masih awwam tentang manhaj JT yang sebenarnya, atau karkun yang hanya ikut-ikutan karena diajak untuk masuk menjadi seorang Tabhligy. Falillahilhamd kalian para Tabhligiyun adalah saudara seISLAM dan sekali lagi KAMI [ SALAFIYUN yang tidak Ma’shum ini ] tidak pernah mengKAFIRkan, memBID’AHkan ataupun menSESATkan satu jema’ah atau seorang pun kecuali apa yang ALLAH telah KAFIRkan didalam kitabullah dan Sunnah Rosulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam, dan juga apa yang telah para ‘Ulama Ahlussunnah dengan kefaqihan dan Kewara’annya yang telah memberikan FATWA-FATWA dengan HUJJAH dan BUKTI yang nyata yang mereka para ‘Ulama Ahlussunnah telah menelitinya dari berbagai macam tulisan yang berisikan penyimpangan dari kitab-kitab mereka dan sepak terjang mereka dilapangan. Falillahilhamd…

  Jadi janganlah kalian wahai saudaraku seISLAM menjadikan TAKLID kepada seseorang [semacam Muhammad Ilyas] atau TA’ASHUB kepada sebuah Jema’ah [ JT ], Hizb, ataupun Partai-partai menghalangi kalian dari cahaya ‘ilmu. Sungguh kemarahan antum itu ketika ada seseorang yang menulis tentang kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan dalam tubuh satu Jema’ah [Firqah/Hizb] yang mereka itu tidak hanya berbicara tanpa ‘ilmu. Tapi mereka hanya menukil fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan para ‘Ulama Ahlussunnah saja. Tapi apa yang antum bela dan apa yang antum marah darinya hanyalah dikarenakan Fanatik buta kepada Jema’ah ataupun manhaj yang kalian ikuti tanpa membuka mata dan meneliti bagaimana hakikat yang sebenarnya dari apa-apa yang kalian ikuti tersebut. Wallahu’alam..

  Itulah Gunanya ‘ilmu wahai akhy kalian akan tahu bagaimana hakikat islam yang sebenarnya. Antum akan tahu mana yang halal dan yang haram, antum akan tahu mana yang Haq dan mana yang batil, mana yang Sunnah dan mana yang Bid’ah juga mana yang Lurus dan mana yang menyimpang dan tersesat dan itu tidak bisa hanya dengan KHURUJ berdakwah tanpa ‘ilmu. Mensyi’arkan keislaman tapi hanya dari luarnya saja hanya dari Jubah dan gamis dan Jenggot panjang dengan menenteng biji tasbeh kemana-mana. Tidak cukup hanya duduk di Majelis ‘ilmu nya “Fadhail ‘Amal / Tabhligy Nishab” yang tercampur di dalamnya hadits-hadits Dhaif, Munkar, bahkan La aslalahu juga kisah-kisah dan riwayat-riwayat batil yang penuh khurafat dan kesyirikan. Wallahu’alam. Tidak cukup antum ini rekerasi dari Masjid ke Masjid dengan niat berdakwah tapi tanpa ‘ilmu [ yang katanya antum punya dalil ” Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat” cukupkah 1 ayat yang antum juga belum faham tentangnya?? ] Wallahi ya akhy ‘ilmu din ini luas dan antum berdakwah ditengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam keadaannya, ada yang awwam, ada yang masih berbuat syirik, bid’ah, mempercayai khurafat-khurafat, begitu banyak perselisihan-perselisihan dalam masyarakat. Apakah antum berani menampakan islam yang kaffah kepada mereka? berdakwah memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya maksiat, syirik dan bid’ah juga menyeru mereka kepada Al-Qur an dan Sunnah menurut pemahaman SalafusSalih.

  Banyak serangan-serangan kepada kami SALAFIYUN, bahwa kami hanya bisa menyalah-nyalahkan orang lain, menyesatkan jema’ah lain, mengkritik dan memojokkan, merasa paling benar sendiri dan yang lain salah. Masya Allah ya akhy tunjukanlah bukti tuduhan kalian? Apakah kami mengkafirkan tanpa ‘ilmu dan hujjah seperti orang-orang khawarij yang dengan mudahnya mengKAFIRkan ahlu Qiblat kaum muslimin yang terjatuh kedalam dosa besar? Ataukah kami ini membid’ahkan tanpa hujjah dan bayyan dari Al-Qur an dan Sunnah? Apakah kami berkata dan beramal tanpa bimbingan para ‘ulama Ahlussunnah? Mana ya akhy? Mana Hujjahmu dari al Qur an dan Sunnah jikalau kalian benar?

  Mana juga Hujjahmu wahai yang hatinya telah condong kepada syubhat-syubhat Jema’ah Tabligh? Tunjukan kepada kami…

  Ya akhy…Sungguh kembalilah kepada Majelis ‘ilmu syar’i karena antum tidak bisa berdakwah tanpa ‘ilmu. Antum ceramah sehabis Shalat dengan semangat sekali dengan menggebu-gebu yang terkadang dengan meneteskan air mata tapi antum tidak faham dengan apa yang antum sampaikan? dari hadits yang mana yang antum ambil? dari atsar siapa perkataan yang antum nukil? Bukan..bukan dengan permisalan-permisalan batil tapi dengan Hujjah dan dalil Al-Qur an dan Sunnah yang Shahih.

  Ana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas setiap kata yang ana ucapkan tanpa ‘ilmu,atas kesombongan ana dulu ketika aktif di JT berceramah berkhutbah dihadapan kaum muslimin dengan tanpa ‘ilmu dengan tanpa pemahaman yang lurus.

  Subhanahakallahumma Wabihamdika Asyhadualla ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ‘ilaika.

  DIarsipkan di bawah: jema’ah tabligh, manhaj, memoryal, tulisan saya
  « Tulisan ini say

  • Anonim

   salam

  • Anonim

   salam..tiadakuk jumpa satu jamaah yg bisa bersatu diseluruh negara dan benua penyatuan selain j t ! yg len membangga diri diri terusan angkuh nan jebat…….. sombong lg takbur tempatnya dimana?!

  • sutriana sulaiman

   afwan ya Akhi…Dakwah ini haq…Hanya Dakwah Nabi yang dapat menyatukan Umat Diseluruh Dunia, 270 negara Hidup dengan Usaha Dakwah, Timbul kasih sayang diantara Umat, Dan ada pimpinan yang Ditaati. dan yang lebih dahsyat lagi dari telah lahir ribuan bahkan jutaan hafidz/hafidzhah,alim/alimah…dari usaha dakwah ini diseluruh dunia… Sadarlah kita umat nabi umat yang satu, berwawasan luaslah seperti langit…lihat kebaikan orang, tonjolkan keburukan pribadi…Tanda kuatnya Iman seseorang…Allahu A’lam Bishowab..

 3. Jama’ah Tabligh
  Oleh al-Ustadz Abu Ihsan
  [Sumber: http://salafyoon.net%5D
  Gerakan dakwah yang dibidani oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini merupakan salah satu gerakan dakwah Tashawwuf yang sudah menyebar ke berbagai negara Islam maupun non Islam. Secara lahir gerakan ini nampak baik, karena banyak orang-orang yang dahulunya berandalan menjadi terbimbing melaksanakan ibadah lewat jamaah ini. Namun akhirnya para Ulama mengetahui kebobrokan aqidah kelompok ini, satu persatu ketahuan bid’ah-bid’ah yang ada dalam gerakan ini. Selain itu, pada dasarnya dakwah ini memang diilhami dari pemahaman tasawwuf atau tarekat. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa mereka adalah Shufiyyah ‘Ashriyah (tasawwuf model baru). Gerakan ini berbasis di negara India dan disanalah gerakan ini pertama sekali muncul. Demikian juga di Pakistan dan Bangladesh. Sehingga ketiga negara tersebut (India, Pakistan, dan Bangladesh) merupakan dareah sasaran utama bagi anggota-anggota mereka untuk khuruj. Di Indonesia jama’ah ini sangat berkembang terutama di daerah timur Indonesia.

  # Makna kalimat tauhid menurut jamaah Tabligh

  Jama’ah Tabligh mempunyai kalimat rahasia yang digunakan sebagai asas tegaknya jama’ah mereka yaitu “Segala sesuatu (walaupun merupakan kebenaran) yang bisa menyebabkan orang lari atau berpecah-belah atau berselisih maka harus ditinggalkan dan disingkirkan jauh-jauh”

  Oleh karena hal ini maka mereka menafsirkan kalimat tauhid Laa ilaha illa LLah dengan makna Rububiah. Dengan penafsiran beginilah maka kaum muslimin tidak akan berselisih dan berpecah belah. Sebab jika ditafsirkan dengan makna Uluhiah atau Asma’ wa Sifat maka hal ini bisa membuat kaum muslimin lari dari mereka, tidak menerima dakwah mereka dan lebih parah lagi anggota-anggota mereka akan bubar. Hal ini dikarenakan anggota-anggota mereka ada yang Mathurudiah, Asya’iroh dan lain sebagainya. (lihat Qutbiah hal-10) Mereka menafsirkan makna Laa ilaha illa LLah bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, dan makna-makna yang lainnya yang merupakan makna-makna tauhid rububiah. Padahal Kaum musyrikin Arab dulu juga mengakui tauhid ini.

  Sehingga didapatkan ada diantara mereka yang menganggap bahwa sahabat nabi tidak mengetahi memahami tauhid. Sebagaimana ada sebuah kisah seorang guru yang merupakan anggota Jama’ah Tabligh sedang mengajar di sebuah madrasah ibtida’iah. Dia mnjelaskan tentang kecintaan kepada khulafaur Rosidin. Lalu sampailah dia pada kisah Umar bin Khatab yang di masa beliau timbul kelaparan dan paceklik. Lalu Umar pun menirim surat kepada amir-amir kota untuk membantu memberi rezeki keepadanya. Sehingga Umarpun menyeleweng dari agama disebabkan pengambilan sebab (yaitu Umar meminta tolong kepada manusia). Kemudian guru tersebut berkata pada murid-muridnya :”Jika diantara kalian ada yang tertimpa kebakaran atau tenggelam maka janganlah dia berteriak dan menyeru manusia (untuk menolongnya), sebab menyeru kepada manusia adalah kesyirikan.” Guru tersebut telah menghilangkan “pengambilan sebab” dan telah menganggap Umar tidak memahami tauhid karena telah mengambil sebab yang menurut guru tersebut hal itu adalah kesyirikan. (lihat al-qoul al-baligh hal-47-48)

  Syirik dan khurafat yang terdapat dalam kitab “Tablighi Nishab” (Manhaj Jamaah Tabligh).

  Didalamnya terdapat :

  1. Tawaasul dengan Nabi

  2. Berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah

  3. Meminta syafaat kepada selain Allah.

  4. Berlebih-lebihan terhadap orang shalih.

  5. Wihdatulwujud.

  6. Hikayat khurafat.

  7. Ajaran-ajaran Shufiyah yang sesat.

  8. Hadits-hadits Dhoif, Dusta dan Palsu.

  # Fatwa terakhir Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Rahimahumallah

  Dalam buku yang berjudul Jilaaul Adzhan karangan Ghulam Musthafa Hasan dicantumkan fatwa-fatwa syaikhaini yang isinya adalah dukungan dan rekomendasi bagi gerakan Jamaah Tabligh ini. Namun sangat disayangkan penulis buku tersebut tidak mencantumkan fatwa terakhir dari kedua Syaikh tersebut. Selayaknya ia mencantumkan fatwa syaikh yang memansukhkan (menghapus) fatwa sebelumnya, karena hal itu merupakan tuntutan amanah ilmiyah. Sehingga tidak timbul anggapan bahwa rekomendasi dari syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim masih tetap berlaku! Kedua fatwa itu adalah sebagai berikut:

  # Fatwa terakhir Syaikh Muhammad Bin Ibrahim

  Dari Muhammad bin Ibrahim kepada Hadrat Putera Mahkota Kerajaan Al-Amir Khalid bin Su’ud, Ketua Dewan Kerajaan Yang Terhormat.

  As-Salamu ‘Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu

  Saya telah menerima surat dari yang Mulia nomor 37/4/5 dengan tanggal 21/1/1382H, yaitu permintaan dari Muhammad bin Abdul Hamid dan Syah Ahmad Nurani dan Abdussalam Al-Qadiri dan Su’uud Ahmad Dahlawi kepada Paduka Raja yang Mulia, tentang permintaan bantuan untuk proyek Jam’iyyah mereka yang bernama Kuliyyatud-Dakwah Wat-Tablighil-Islamiyyah demikian pula tentang tiga buah kitab yang disertakan bersama surat mereka. Saya jelaskan kepada yang Mulia bahwa Jam’iyyah ini tidak ada kebaikan padanya sebab ia adalah jam’iyyah bidah lagi sesat. Setelah membaca ketiga buku yang disertakan tersebut kami mendapatkan ketiga kitab itu penuh dengan kesesatan dan bidah dan ajakan kepada penyembahan kuburan dan syirik serta banyak lagi perkara yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Oleh karena itu kami akan membantahnya InsyaAllah dan menyingkap kesesatan seta memberantas kebathilannya. Allah pasti menolong Agama-Nya dan meninggikan Kalimat-Nya

  As-Salamu ‘Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

  29/1/1382H

  (Adapun surat Syaikh Muhammad bin Ibrahim kepada para ulama di Al-Ahsa’ dan Kawasan Timur yang isinya adalah permohonan agar memberikan bantuan kepada Jamaah Tabligh tertanggal 19/5/1373H yaitu 9 tahun sebelumnya.)

  # Fatwa terakhir Syaikh Bin Baz yang dikeluarkan pada tahun 1416 H

  Ada yang bertanya kepada Syaikh sebagai berikut:

  Wahai Syaikh yang Mulia, kami sering mendengar tentang Jamaah Tabligh dan dakwah yang mereka sebarkan, Bolehkah saya ikut berkecimpung dalam Jamaah ini ? Saya mohon nasehat dan pengarahan dari Anda semoga Allah membalas Anda dengan Pahala yang besar

  Jawab :

  Setiap Orang yang menyeru kepada Agama Allah maka ia adalah Muballigh. (Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat). Akan tetapi Jamaah Tabligh dari India yang sudah dikenal ini, terdapat khurafat, bidah dan perbuatan syirik pada mereka. Maka tidak boleh khuruj bersama mereka kecuali seseorang yang memiliki ilmu dengan maksud untuk mengingkari (kemungkaran-kemungkaran mereka) dan memberikan pelajaran kepada mereka. Akan tetapi apabila hanya sekedar khuruj mengikuti mereka maka hal itu tidak boleh , disebabkan khurafat, kesalahan dan minimnya ilmu yang ada pada mereka. Apabila yang khuruj bersama mereka adalah orang alim dan berilmu dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah dan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kebaikan serta mengajari mereka sehingga meninggalkan cara mereka yang bahil dan berpegang kepada manhaj ahlu sunnah Wal Jamaah, maka hal itu dibolehkan.(dicuplik dari kaset Ta’qib Samahatusy-Syaikh Abdul-Aziz bin Baz ‘Alaa An-Nadwah)

  (Sedangkan surat-surat Syaikh Bin Baz yang berisi rekomendasi bagi Jamaah Tabligh dikelurkan pada tahun 1407 H yaitu 9 tahun sebelumnya).

  # Khurujnya Jama’ah Tabligh

  Syaikh al-Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam FATAWA AL-IMARATIAH (hal-30) ditanya tentang Jama’ah Tabligh, beliau memberikan jawaban berikut ini:

  Dakwah Jama’ah Tabligh adalah dakwah Sufi masa kini yang tidak berpijak pada kitab Allah dan sunnah Rosul-Nya.

  Khuruj (keluar untuk berdakwah) yang mereka lakukan dan mereka tentukan selama 3 hari atau 40 hari tidak pernah menjadi amalan generasi Salaf, dan bahkan tidak pernah pula menjadi amalan generasi Khalaf (kaum mataakhirin). Yang mengherankan, mereka keluar untuk tabligh (menyampaikan dakwah), padahal mereka sendiri mengakui bahwa mereka bukanlah ahlinya untuk tabligh.

  Tabligh (menyampaikan dakwah) sepantasnya hanyalah dikerjakan oleh orang-orang yang berilmu, seperti halnya pernah dilakukan oleh Rosulullah ketika mengutus delegasinya yang terdiri dari para shahabat yang alim untuk mengajarkan Islam kepada ummat. Misalnya beliau mengutus Ali bin Abi Tholib seorang diri, mengutus Mu’adz bin Jabal seorang diri (untuk menyampaikan dakwah kepada ummat) dan tidak pernah mengutus serombongan shahabat lain untuk menyertai individu-individu utusan Rosul tersebut. Sekalipun mereka adalah juga shahabat-shahabat Rosul, namun ilmunya tidak dapat menyamai individu-individu para shahabat yang diutus beliau.

  Karena itulah, kami menasehati agar mereka (orang-orang Jama’ah Tabligh) mau belajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Kemudian, dalam kepergiannya ke negeri kafir untuk berdakwah, sesungguhnya mereka menghadapi fitnah yang jelas sekali, padahal tidak mereka memahami bahasa orang-orang kafir tersebut. Di sisi lain , tidak jarang mereka berdalil dengan perkataan :” Lihatlah para sahabat,……mereka ada yang Mekah dan ada pula yang berasal dari Madinah, namun kuburan-kuburan mereka ada yang di negeri Bukhara dan ada yang di negeri Samarkand”. (Jika demikian dalil mereka), maka jawabannya adalah betapa inginnya kita seandainya bisa keluar (khuruj) sebagaimana para shahabat dulu telah keluar (khuruj). Mereka keluar untuk berjihad dalam peperangan. Artinya, analogi (pengkiasan) orang-orang Jema’ah Tabligh diatas adalah analogi yang tidak pada tempatnya. Kita tidak mengingkari amar ma’ruf nahi mungkar, tetapi kita mengingkari tanzhim (pengorganisasian dakwah) yang bernama Jama’ah Tabligh ini.

  Sesungguhnya ada salah seorang tokoh Jama’ah Tabligh menyusun sebuah risalah. Ketika sampai pada penjelasan kalimat Laa ilaha illa LLah, ia menafsirkannya dengan penafsiran “Tidak ada yang disembah kecuali Allah..”. Bagaimana mungkin tidak ada yang disembah selain Allah, padahal berhala-berhala yang disembah (selain Allah) jumlahnya banyak sekali. Para ulama menafsirkan kalimat tersebut dengan :”Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah”. Kalau yang disembah secara tidak benar, (maka jumlahnya banyak ). Lata disembah, Uzza disembah, Manat disembah, Api disembah dan seterusnya…”

  Admin :

  // Jazakallah atas masukannya, walaupun sudah sering saya mendengarnya. Sayang komentarnya copy paste dari orang lain….

  Kritikan terhadap JT terjadi diseluruh negara Islam, namun banyak pula pendukungnya. Pertanyaannya :
  1. “Apakah semua anggota JT orang bodoh terhadap ilmu seperti tulisan anda?”
  2. “Apakah benar atau salahnya hukum agama diserahkan terhadap fatwa ulama2 wahaby?”
  3. “Sampai tahapan memiliki ilmu apa, sehingga seseorang itu boleh berdakwah?”
  4. “Adakah syarat ilmu dalam berdakwah?”
  5. “Kalau khuruj itu = qital, ukhrijat linnaas diterjemahkan apa? Apa: untuk memerangi umat manusia?”
  6. “Apakah dapat dikatakan ulama orang yang membanggakan ilmunya dan mengatakan orang lain tidak berilmu?”
  7. “4 bulan, 40 hari dikatakan bidah, lalu kenapa laskar jihad juga memakai 4 bulan jihad lalu boleh kembali, padahal jihad belum selesai di Ambon?”
  8. “Apakah semua sufi / aliran tarekat itu sesat?” Pasti iya menurut wahaby
  9. “Apakah ulama wahaby = ulama waratsatul anbiyaa’?”
  10. “Apakah wahabisme = ahlu sunnah wal jamaah?”

  masih banyak pertanyaan2, untuk sementara itu aja…
  semoga Allah memberi hidayahnya kepada kita semua…
  “Jika seseorang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menyesatkannya. Namun jika seseorang disesatkan Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memberinya petunjuk.”

 4. yoga

  Assalamualaikum Wr Wb
  Brother San semoga Allah SWT memberi hidayah kepada antum, membebaskan antum dari kebodohan dan kelalaian Insya Allah

 5. syed

  keluar dakwah di jalan Allah niat untuk islah diri supaya yakin pada Allah hadir dalam hati dan menyambung usaha nabi,walaupun ulama tp kalau keluar untuk cari keburukan tidak akan dapat kefahaman dari khuruj di jalan Allah.

 6. Mas San dauroh 3hari-6hari dan kajian sepekan dalam masa liburan kuliah dengan membayar untuk membeli kitab,makan 3kali sehari ,snak,minum,penginapan apakah ini ada dalilnya dan apakah para Sahabat r.a. pernah melakukannya ?

 7. Mas San dulu di JOGJKARTA ada Ustad Arif di tanyai sama orang Salafy Wahabi memakai bahasa Arab tapi sebelum di jawab Ustad Arif menyuruh sama orang Salafy Wahabi bahasa Arabnya di perbaiki terlebih dahulu setelah itu orang Salafy Wahabi langsung KO ngak komentar

 8. Mas San saya yakin sekarang anda pasti sudah mengamalkan amalan yang pernah di cap bid’ah,sufi modern karena di daerah saya ada mantan JT kembali mengamalkan amalan yang pernah di fonis mungkin setelah mengaji selama 15 tahun menemukan dalilnya

 9. hudzaifah

  MASYA ALLAH…MASA SEORANG KARKUN BRANI CACI JT…INSAF DUNK OM JGN ASAL NGOMONG KLO ADA UNSUR DI BELAKANGNYA..PERET NU

 10. Mas San bila anda memang tidak terhindar dari bid’ah buka saja yang ini http://ahlussunahwaljamaah.wordpress.com/mutiara/habib-munzir-bin-fuad-almusawa/bidah/

 11. assalammualaikum,
  saya sallehen karkun dari brunei,saya amat bersedih hati dengan hinanaa tuan san tentang jt.tuan san sendiri mengatakan yang tuan pernah kuruj bersama jt tapi mengapa akhirnya tuan sendri yang merosaknya?
  sebenarnya keluar 3 hari atau lebih itu adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri bukan nya untuk orang lain.sekiranya orang terima maka kita akan untuk tapi bila dia tidak terima kita tetap dapat manafaat nya.mudahan ALLAH memberi tuan kefahaman dan hidayah amin!!!!!!!!!!!!

 12. assalammualaikum,
  kita telah banyak mengetahui tentang sunnah melalui kitab-kitab dan ustaz-ustaz,tapi mampukah kita amalakan ia?jadi denagan keluar 3 hari kita dapat lakukan sunnah-sunnah rasulullah,apatah lagi jika keluar 40 hari,disini kita akan mengetahui secara praktikal.usah dibesar sesarkan hal ini.dibrunei sendiri jika ada aliran sesat akan segera di ambil tindakkan,tapi jt dibawah jagaan mufti negara kami cubalah tuan fikirkan,mufti negara kami sendiri tidak berani melarang usaha ini di brunei kerana beliau takut akan di tuntut di akhirat nanti.menagapa tuan san sanggup menghina hina amalan -amalan jt?
  cukuplah tuan san pandang amalan sendiri,kami juga ada belajar jangan pandang kesalahan dan kekurangan orang,jadi bila pandang kesalahan orang kita sendiri yang akan kena lebih teruk.
  tentang buku fazael amal,di brunei sendiri memetik hadis hadis dalam buku tersebut untuk di masukkan ke santanpan sebelum azan,mufti kami juga menggunakan buku itu,mufti kami pun sama juga macam mufti tuan punya kelulusan dari arab saudi dan mesir mengapa harus di pertikaikan,tidak salah kalau kita menyampaikan kalimah laillahaillallah kepada orang,begitu juga menyampaikan salam.

 13. hani.s

  Saya adalah salah seorang pemerhati JT selama 2-3 tahun ini.sekaligus jemaah2 yg menentangnya
  Menurut saya, JT adalah usaha akan iman & amal sholeh jd bukan usaha ilmu,karena seharusnya Khuruj mereka itu tugas para ulama, tapi pd kenyataannya para ulama sibuk dg pesantren dan santri2nya jd mrk yg msh dangkal ilmunyalah yg mengambil usaha dakwah ini ( wallau “alam…)

  Saya hanya memberi masukan bhw sesungguhnya mrk hanya mengumpulkan “barang mentah” yaitu org2 yg kafir utk mengenal Allah, org islam KTP utk meningkatkan iman & amal sholehnya, setelah itu ????
  Ya.. tugas orang2 yg berilmu lah yg mematangkan / membimbing mrk yg sudah mulai tunduk kpd islam.
  Jd jgn disalahkan saja, nanti selamanya mrk salah..
  yg bagus, ayo betulkan mrk bersama2 dgn ilmu agama yg sesuai Al-qur an & hadits.

  Inilah yg menyebabkan perpecahan umat ini, sama2 msh tau kulitnya tapi sudah berani saling menyalahkan..?

  Siapa sekarang yg mengambil manfaatnya? tentunya kaum nasrani & yahudi..
  Bukankah utk semangat belajar agama itu TAMSIL saja dibolehkan? apalagi yg dhoif?
  Kecuali utk pengamalannya & ibadah kita mesti harus dgn ajaran&contoh yg benar dari baginda Rosululloh
  Masalah amalan yg aneh2 itu tentunya OKNUM yg memang ada di semua jemaah. Apalgi JT yg berasal dari bermacam2 firqoh,latar blkang & watak ?
  Sudahlah saudaraku semua seiman…. Duduk bersama,tanyakan langsung kpd yg memahami JT(ulamanya) jgn yg kroco2nya..
  Masak dari jutaan mrk semua bodoh? gak masuk akal lah yaw…
  Bukankah org2 yg mengajak taat kpd Allah tanpa minta imbalan,keluar masuk kampung itu tdk perlu didengar /salah/malah di caci?
  HATI2 DGN PESAN NABI ‘ HATI2LAH TERHADAP ORG YG MEMBAWA BERITA SDG MRK TDK TAHU PERSIS APA YG DIBICARAKAN”

  kALAU MAU TANYA J-T YA KPD ULAMA J-T JGN KE ULAMA SALAFY, JUGA SEBALIKNYA..NTAR SALAH-FIKIR..bukan mikir sebanyak2nya umat masuk surga tapi sebanyak2nya mencari bid”ah2 yg sebenanya kita blm tahu keseluruhannya/secara utuh (sepotong2)
  Begitu juga tmn2 JT, kalau anda benar2 Da’i maka jangan meladeni ucapan2 org yg ga tau benar anda, nanti pahala anda habis.. istighfar & serahkan semua ke Allah..itu baru Da”i namanya(walau sy yakin ini krn emosi anak muda)

  Jadi, yuk kita kerjasama yg baik..
  Para tmn2 JT tetap menyadarkan org2 yg msh bermaksiat utk mulai mengamalkan agama dg baik, tmn2 dari salafi membenarkan kekurangan2 ilmu org2 yg sdh mau beramal tsb agar tdk sesat…kan nyaman kalau begini? Islam benar2 Rahmatan lil alamin..
  Saya juga pernah ketemu dgn bebrapa muhadits di kalangan mrk & stlh ngobrol2 ttg adanya tamsil,hadits dhoif ,mimpi2 di F.A mrk dengan lugas,jelas menjelaskannya dan buanyaak sekali dalil & hadits yg jadi landasan kerja dakwah mrk
  Juga tmn2 salafi pun sebenarnya bermaksud baik agar usaha tmn2 JT yg banyak berkorban tdk sia2 hanya karena kekhawatiran dicampur faham2 bid”ah & kurafat disebabkan kurangnya ilmu mrk
  Ini kewajaran & sdh seharusnya sesama saudara seiman harus saling ingat mengingatkan begitu…
  Oya, di nijamudin itu mmg ada 4 kuburan tapi yang menjiarahi org2 hindu bukan JT. masak mrk bnyk muhadist & Hafidz gak tau kalo nyembah kuburan itu haram? anak sy yg mash kelas 2 SD aja tau tuh…
  Buat tmn2 sy berpesan jk ingin mengetahui sesuatu yg aneh krn tdk sama dg ajaran ustad kita selama ini, jgn segan2 tanya ke ybs jgn ke org yg juga menganggaonya aneh/blm tau ya?

  Karena ISLAM DATANG DENGAN ANEH DAN AKAN KEMBALI LAGI DENGAN ANEH PULA, MAKA BERBAHAGIALAH KAMU YG DI ANGGAP ANEH

  Mudah2an Allah menyatukan kita karena petunjuk kiamat sudah dekat bukan hanya tnda2nya tapi arah pengelompokan penyambutan pemimpin akhir zaman sudah mulai terlihat (bagi org yang sdh dibukakan mata hatinya..mudah2an kita termasuk golongan umat yang Allah selamatkan
  AAAAmiiin..

 14. mas hani.s yang anda sebut kroco2nya siapa dan apakah anda pernah jadi korbannya Salafy Wahabi ? mas hani.s coba anda datang saja ke Jogjakarta sekarang seorang Salafy Wahabi sudah mau zikir lamaaaaaaaa habis sholat wajib secara berjamaah di masjid

 15. mas hani.s kamu baru 2-3 tahun mengenal JT jadi kamu baru usia Balita hanya mengenal orang-orang JT yang halus-halus coba kamu mengenal orang-orang JT mantan-mantan preman pasti kamu sudah di hajar sampai mampus , sekali lagi mas hani.s pasti kamu mengenal Salafy Wahabi setelah mengamalkan zikir lamaaaaaaa habis sholat wajib secara berjamaah di masjid,mengerjakan sholat ISROQ,berdo’a dengan mengangkat tangan di antara Adzan dan Iqomat kalau tidak percaya datang saja ke Jogjakarta

 16. muhammad as sarawaki

  jumudnya salafi indon.

 17. bin darwis

  assalaamualaikum,
  wahai tuan-tuan ulama, sama” bermaksud baik, sama” benar. Saya yg awam jadi bingung, apakah islam memang membingungkan ? entahlah

 18. hani.s

  Ass..
  Antum ini gimana..
  Ana ungkapkan apa yg ana tau malah antum balas seperti bukan karkun/da’i saja ??? inikah yang dikatakan lemah lembut ?
  Ana bnyk tman2 yg sdh ambil kerja dakwah tapi selalu di usir dan dilecehkan dgn selalu diajak berdebat pdhl mrk bnyk yang eks pemakai narkoba yg notabene msh kroco dlm agama smp akhrnya mrk tdk pernah ke masjid lagi ( bkn jadi JT atau salafi)
  Kalo antum juga seorang da’i spt beberapa tmn ana yg sering IPB tentu ana yakin antum pasti lemah lembut !
  Pantas aja tdk hanya di internet ini saja kalian ribut,pasti diluarpun tidak jauh beda, krn oknum2 spt kalian inilah yg kurang berkorban & berdakwah sehingga ilmu kalian mengeraskan hati menjadi sombong!
  Istigfarlah kalian, perbanyak korban & saling menasehati secara baik.
  Ingat : Allah saja menyuruh Musa as utk menegur firaun dgn lemah lembut?
  Apa kalian lbh berilmu & lbh baik dibanding Musa.as? bahkan apakah sdr kalian yang kalian cacipun lebih buruk dari fir’aun laknatulloh!
  Nasehati sdr mu yg melakukan kesalahan dgn ikrom walaupun harga dirimu jatuh dihadapan manusia asal tdk dlm pandangan Allah niscaya Allah akan malu menghisap umatnya yang berani mempermalukan diri di hadapan manusia demi tegaknya kalimat tayyibah !
  Jgn pernah takut dgn org yang menghalangi usaha dakwah krn itu kerja nabi yg pasti di musuhi kecuali org yang dipilih Allah dan dibukakan pintu hatinya.
  Saran ane…antum cepat2 4 bulan jalan kaki agar hati antum yg keras cpt melebur !
  (baru di caci org salafi aja sdh kebakaran jenggot!)
  Ingat: Saat Abubakar dihina & dia diam maka rosul tersenyum sbb malaikat sdg dekat dgnnya tapi saat abubakar emosi,rosul memalingkan muka sbb malaikat meninggalkannya.
  Mdh2an antum diberi sabar, ilmu, kefahaman yg lebih dari Allh…
  Wass…

 19. Ass. Saudara2 pengunjung bilik ini….

  Tujuan saya buat ini adalah supaya kita sering memudzakarahkan iman yakin sehingga iman kita terjaga dan meningkat…

  Siapa saja, baik yang alim atau pun orang awam… Bicaralah masalah yang dapat meningkatkan iman dan yakin kita, tentang kuasa Allah, sifat-sifat-Nya, tentang hinanya dunia dan luasnya akhirat, tentang dakwah para Nabi dan Shahabat dan ceritakan perkembangan dakwah di daerah dan di lingkungan saudara. Sehingga yang membaca komentar-komentar yang ada tambah semangat lagi untuk mengorbankan jiwa, waktu, dan harta mereka demi Agama Allah SWT.

 20. awwabin

  aslm..sy awwabin dari malaysia..sedih sekali sekiranya ada org yang sanggup menghina sesama islam..bukankah kita bersaudara dunia dan akhirat..kita adalah saudara satu kalimah..insyaallah,untuk bljr hidupkan sunnah,kene lapangkan masa keluar di jalan allah..insyaallah,allah akan ajar sesuatu kepada kita..yang penting kene betulkan niat..semata2 kerana allah,bukan sekadar mencari kesalahan..doakan sy yg hina ini..

 21. M.Hanif

  Gitu aja kok repot, hidupkan amalan maqomi & intiqoli sambut takaza indonesia 10.000 ribu jamaah jangan sampai nama kita tidak termasuk didalamnya… biarlah anjing menggonggong kafila tetap berlalu.

  Dakwah Maksud Hidup, Hidup Dalam Dakwah, Dakwah Sampai Mati, Mati dalam Puncak Pengorbanan Dakwah..

 22. Nam Az

  assalamualaikum… sya bukan orang tabligh ,tp sy tgok JT 2 selalu jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, dan mereka juga mengajak orang ramai kepada sembahyang..

 23. daniar

  assalumualaikum…

  senang rasanya bisa bergabung dengan tuan-tuan dalam mudzakarah ini
  saya adalah seorang yang baru mulai belajar Islam.

  tuan-tuan sekalian menurut pemikiran saya yang baru belajar ini sikap terhadap mas hani.s inilah yang harus ditanamkan dalam pemikiran kaum muslimin. sudah tidak selayaknya lagi kita gontok-gontokan terus.
  umat ini sudah lama menderita jangan lagi ditambah dengan perpecahan,
  nanti yang tertawa orang2 non muslim.

  saya pikir metoda paling terbaik dalam berdakwah adalah dengan mendatangi umat, menjumpai manusia. karena disana nanti akan terjalin silaturrahim yang insya Allah akan mengukuhkan ukhuwah. lagipula inilah cara yang digunakan oleh para nabi dan rasul.

  saya pikir tidak ada salahnya kalau ada saudara2 kita dari JT datang ke masjid kita yang bukan JT kemudian sama-sama kita buat kerja dakwah. kita yang merasa bukan bagian dari JT tidak ada salahnya menjadi “kaum anshar” bagi mereka, bukankah ini baik?

  saudara2 JT juga harus berlapang dada jika dnasehati asalkan yang memberi nasehat melakukannya dengan lemah lembut

  • Salam, ya betul, ulama sepatutnya menjadi awan, mendatangi manusia yang keras, lembut dan berbagai bentuk. Bukannya perigi yang menunggu orang mendatanginya untuk mendapatkan ilmu. Rasulullah membandingkan dirinya seperti awam dan bukannya perigi. Oleh itu ulama pewaris Nabi seharusnya mengunjungi setiap manusia, pergi ke setiap pelosok dunia, membawa manusia kepada Pencipta mereka.

 24. daniar

  maaf, ada salah ketik di postingan sebelumnya, kesalahannya pada “sikap terhadap mas hani.s” seharusnya “sikap seperti mas hani.s”. mohon dimaafkan.jazakallah

 25. tri

  Tolong orang-orang salafi jangan hanya mencari dan menilai kesalahan orang saja, yang kenyataan dan kebenarannya tidak bisa dibuktikan sekarang. jika JT memang sesat maka Allah pasti akan menjaga Agamanya dari tangan-tangan dajal, mari kita islah diri dan menjadikan Islam Agama yang “Penyejuk hati” wsl

 26. Ridwan

  Hai saudaraku ahli2 ma’siat siang malam tak henti2nya menda’wahkan kema’siatan! ingatlah wahai sadaraku yakinlah terhadap usaha ini tetaplah kau seru mereka pada Allah. Ajaklah mereka pada iman yg tulen yakin yg benar kpd fikir & risau terhadap umat. jnglah engkau terhenti dalam usaha ini & jangan kau hiraukan mereka yg suka mencela tetaplah berda’wah krn Allah. Krn dia Allah telah memilih kita dalam usaha ini dalam usaha Rosulullah saw usaha terhadap perbaikan umat usaha atas hidayah seluruh alam. AllahuAkbar.

 27. abd hadi

  janganlah menghina suatu kaum barangkali kaum yang kamu hina lebih muliya dari pada kamu,afwan tuan san anda baru kenal dawah dari kulitya belum sampai dalam, coba kita pikir masa orang yang mengajak orang untuk kemesjid sama2 bermaksud untuk memakmurkan mesjid di bilang sesat ini harus di tanya keimananya yang mengatakan itu sesat ada atau tidak?

 28. Ternyata ada yang membahas tentang amalan sholat Isroq coba lihat di http://dialogimani.wordpress.com/2008/09/06/sholat-sunnah-setelah-sholat-shubuh/

 29. Ardi

  Sy bukan JT tp kalo liat org org salafy rasa nya mau menghajar mereka aja.. Mereka itu terlalu sombong, perasaan berilmu tinggi. Tau nya cuma menghujjah saja.. Padahal kebanyakan mereka baca quran pun gak bisa tp seperti udah ulama kelas berat.. Kalo sy jumpa mereka trus dengar mereka dakwah maka hati sy makin keras sangkin kerasnya ingin pukul mereka..

  • Salam, anda kena meluangkan masa bersama Jemaah, saya pun merasakan yang sama. Rasulullah amat mengasihi umatnya. Kalau Rasulullah ingin, penduduk Taif telah hancur dahulunya.

 30. Bana

  Umat ini memang udah terpecah 73 golongan dan yg masuk surga hanya 1 yaitu ahlu sunnah wal jamaah,siapakah ahli sunnah..? Ya rosullullah saw,sumbernya sunnah.Siapa tuh jamaah..?Para sahabat rosullullah yg jumlahnya 124 ribu sahabat inilah jamaahnya dan ulama yg ikut ilmunya ahlu sunnah wal jamaah dalam hal fiqih ulama mazhab yg 4 dan ulama2 fiqih setelahnya merujuk kepada ijtihat yg difatwakan mereka jadi kalau ada hari ini aliran yg gak mau merujuk pd ijtihat mazhab dalam hal fiqih atau menyalahkan mazhab itu lah dia salafi (salah fiqih) hinga kerjanya menyalah-nyalahkan orang yg bermazhab merasa lebih baik dari pd imam mazhab itulah wahabi(salafi),yg mana yahudi turut campur di dalamnya dgn membuat fiqih baru yg nampaknya benar padahal salah.Inilah kerja yahudi yg buat perpecahan dikalangan umat islam. yg salafi sendiri gak sadar kalau sedang di peralat sm yahudi,dgn membuat fiqih yg tidak merujuk pd imam mazhab.Moga Allah Swt berikan hidayah pd golongan salafi yg lari dari pd fiqih ahlu sunnah wal jamaah.Asslm:)

 31. hamba Allah..

  Ana insyaAllah semakin yakin dengan usaha dakwah ini..(tp ana tdk pernah dan berani mengatakan semua usaha lain salah,.)

  Dan ana juga tidak berani mengatakan usaha ini paling benar,.( coz teman ana yang dulu ngejos banget, eh malah kelampar dari usaha dakwah ini,.. semoga Allah SWT mengembalikannya dalam usaha dakwah ini dan mengistiqamahkan saya dalam usaha dakwah ini)

  Masa yang dibilang bid’ah ketika meninggal banyak yang dalam keadaan bahagia ana liat dan dengar,. Contoh gito rolis,. (liatin wajahnya pas meninggal, senyuum..)

  Ana juga udah ketemu karkun yg telah merasakan nusroh ghoibiah.. (ni orang ketika kususi dihutan kalimantan kehabisan bensin, trus doa dapat ilham air,.. Subhanallah motornya hidup dengan air sebagai bahan bakarnya, dapat jalan selama setengah jam ampe ketemu perkampungan warga trus mati mtrnya..)

  Wallahuallam,..

  Subhanakallahummawabihamdika, Asyhaduallailaahaillaanta,………

  • Salam, anta kena yakin dengan apa yang anta buat, barulah ada kesan. Kalau ragu-ragu, maka syaitan akan membisik …

 32. antok

  sebagai informasi aja silahkan kunjungi

  http://assunnah.web.id/fitur/

 33. iskandar

  sudah menjadi sunatullah ada perbedaan jadi menurut ana teruslah berjuang sampai datang keyakinan kepada kita,biralah mereka capeeee mencari kekurangan kita dan kita capeeeee mencari ridho Allah Dalam berdakwah terus berjuang tegakan kalimat Allah Saudaraku DiJT biarlah Allah yang menilai kita!!!! Allahhu akbar Dari saudaramu Ikhwan Muslimain

 34. Orang Lama Tabligh

  org2 salafi kalau di tanya apa beza antara sunnah dan sunat pun mereka bingung! tinggalkan mereka dan doakan mereka. mereka ada kefahaman ilmu islam tetapi tidak dapat kefahaman agama kerana kefahaman agama hanya akan datang bila ada korban diri, masa dan harta cara nabi s.a.w.

 35. Amin

  Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, keluargaku dan orang orang disekitarku, serta semua manusia di bumi ini.

 36. pak dul

  Setiap muslim adalah saudara…betapa indah perbedaan dijembatani dgn dialog atas nama saudara. Ilmu Alloh SWT sangatlah luas bak samudra…, tidak mungkin hanya dimiliki kelompok tertentu.
  Tidak akan LEBIH HEBAT dihadapan Alloh SWT dengan merendahkan saudaranya, malah akan nampak betapa kita semakin kecil dihadapan Zdat Yang Maha Agung….

  Setiap muslim ibarat bangunan yg saling MENGUATKAN…
  bukan saling MERUNTUHKAN…..

 37. ????

  Assalamualaikum…w..wwr
  subhanALLAH,walhamduLILLAH,walaILAHAILLALLAHuALLAHUAKBAR
  ya ALLAH ya RAHMAN ya RAHIM tolonglah,bimbinglah kami hamba-hamba mu yang bodoh,yang lemah ini
  satukan kami ya ALLAH jadikan kami saling mencintai,menyayangi.
  kami terombang ambing tampa petunjuk dan bimbingan MU ya RAHMAN ya RAHIM

  amin

 38. banyak ana temui orang salafy pelit dg senyuman…tp orang JT selalu ramah dg orang lain…krn sama2 umat Islam…kita cari orang yg cemberut kpd sesama muslim ato yg ramah ,lembut ,penuh kasih sayang..

 39. ahmad

  Assalamualaikum..

  Baginda nabi saw bersabda: barangsiapa yang ade sebahagian kecil sombong dalam hatinya maka dia tidak akan masuk syurga.

  Jadi kalian semua jgn bersombong di antara satu sama lain.. Jika nanti Allah swt tak suka, takut2 kita dihantar masuk neraka dulu sebelum masuk syurga.
  Hormati sesama muslim walaupun berbeza pendapat, usaha dan perjuangan.
  Anggaplah orang lain lebih mulia dan berilmu dari kita.. supaya kita sentiasa tawadhuk dan merendah diri.. inilah sifat mulia.. jangan rasakan saya lebih hebat dan betul dari yg lain, takut nanti jadi seperti Iblis.. kerana kesombongannya, dia merasa lebih mulia dan betul drp Adam as, akhirnya di campak keluar dari syurga dan dilaknat Allah..

  Berhati-hatilah daripada berlaku sombong, kerana Allah swt tidak suka orang yang sombong.. Ya Allah.. jauhkan kami semua di blog ini daripada sebarang kesombongan dan riak..

  Saya menghormati usaha-usaha saudara semua.. teruskan perjuangan hanya kerana Allah swt..

 40. arieniyasantoso

  Sahabat rhum usaha untuk mendapatkan iman selama 13 tahun di Makah dengan ujian caci maki, penyiksaan, pengusiran dan pembunuhan lalu hijrah dan buat dakwah dan jihad berombong-rombongan dengan harta dan diri bukan minta bayar.( Ad’u ilallah bukan mad’u ilallah) hingga Islam tersebar ke seluruh alam termasuk ke kampung kita yang sebelumnya belum pakai baju dan masih nyembah batu.

  Setiap rombongan terdiri dari berbagai golongan. Dari yang alim, ahli perang sampai yang buta huruf dan buta agamapun terlibat didalamnya. Dengan inipun agam bisa tersebar dan berkahnya nenek moyang kita dapat kenal Allah sampai kita.

  Didalam buku Haikal bahkan diceritakan bagaimana kisah penaklukan Persia dimana dalam rombongan tsb terdapat banyak sekali orang2 yang baru masuk Islam yang sama sekali belum mengenal ilmu Islam selain syahadat.
  Bismillah saja mereka belum bisa apalagi ilmu tauhid rububiyah, ulluhiyah dan asma wasifat atau ilmu fiqih2 sebagai syarat seseorang boleh dakwah karena sejak mereka kenal Islam mereka langsung sibuk dakwah dan jihad. (Saya tidak tahu apakah buku Haikal tsb bohong atau tidak)

  Atau ada kriteria lagi dakwah dan jihad yang diterima hanya dari kalangan penakluk yang berilmu saja sementara rombongan Islam yang tidak berilmu selain syahadat tsb ditolak usahanya selain hanya sebagai penggembira dan pembantu untuk tameng amir2 mereka yang berilmu?
  Apakah mungkin terjadi para Sahabt hanya memanfaatkan mualaf2 baru dan lemah demi kemuliaan orang2 berilmu tsb dan alangkah tidak adilnya Allahswt jika demikian rumusan dalil seperti yang selama ini salafi kemukakan.

  Adakah rombongan Saad bi Abi Waqas ra yang berjumlah ribuan yang menuju Cina mempunyai kapasitas ilmu setingkat Saad ra semua?
  Bagaimana dengan 100 ribu pasukan Muhammad bi qosim ke Hindustan. apakah jamaah yang berilmu saja yang diterima dakwahnya saat itu?
  apakah dalam sejarah tercatat bahwa Ratusan pasukan yang menaklukan Syam, Palestine, konstantinopel, Mesir dll hanya terdiri dari hanya kalangan orang2 berilmu saja?.

  Kita sudah puluhan tahun menimba iman dan ilmu dari Mujtahid, mufasir muhadist yang keshohehanya tidak diragukan lagi bahkan jika ditimbang tentu ilmu kita lebih banyak dibanding para sahabat yang hijrah .

  Tapi kok kita masih kelon sama istri dirumah bersama anak2 dan toko kita

  Siapa yang kami contoh?
  Dakwah siapa yang benar antara Shahabat atau Salafy?
  Adakah kita sudah mencontoh Shohabt?

 41. Anonim

  BERTEPUK SEBELAH TANGAN TAK BERBUNYI. BIARKAN MEREKA MENEPUK ANGIN SEHINGGA CAPEK!

 42. ahmad si batak

  woy salafy . . . .

  memanknya abu bakar as-siddiq r.a. setelah masuk islam dan menyatakan “ASYHADUALLAILAHAILLALLAH WA ASYHADUANNAMUHAMMADARRASULULLAH” kerjaannya nimba ilmu dulu apa???

  langsung RASULULLAH SAW menyuruhnya buat “DAKWAH” padahal belum punya limu islam apa2.

  TAHUKAH KAU WAHAI PARA SALAFI LAKNAT, APA ITU “DAKWAH”???

  DAKWAH ITU ARTINYA “MENGAJAK” BUKAN “MENGAJAR”.

  MENGAJAK KEMBALI KEPADA ALLAH.

  CONTOHLAH ABUBAKAR R.A. !!!

  KENAPA ???

  KARENA IA ADLAH SAHABAT NABI SAW.

  YANG PALING MULIA.

  CONTOHLAH RASULLAUH SAW. DAN PARA SAHABAT R.A.hum Ajma’in.

  NGERTI TIDAK ???

  KALAU KAU TIDAK NGERTI, SINI BIAR KUPOTONG KEPALAMU ITU.

  JADI

 43. Musa

  Gak usah galak-galak macam itu bang..

  nasehat yang diberikan oleh teman-teman dari Salafi pada dasarnya dalam rangka ingat mengingatkan, cuma mungkin gayanya aja yang agak sedikit “mesra”

  Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan maka akam semakin mudah mendatangkan bantuan Allah Ta’ala.

  Jadi kalau saat keluar perbanyak belajar amalan sunnah

  Insya Allah Bohut Faedah Hoga…

 44. Musa

  Gak usah galak-galak macam itu bang..

  nasehat yang diberikan oleh teman-teman dari Salafi pada dasarnya dalam rangka ingat mengingatkan, cuma mungkin gayanya aja yang agak sedikit “mesra”

  Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan maka akan semakin mudah mendatangkan bantuan Allah Ta’ala.

  Jadi kalau saat keluar perbanyak belajar amalan sunnah dan kita periksa amalan-amalan harian kita (dzikir, doa, adab dll) , apakah hal – hal tersebut sesuai sunnah atau bukan.

  Insya Allah Bohut Faedah Hoga…

 45. martha004

  Assalmulikumwarohmatullah.
  kesejahteraan Keatas nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan umatnya Hingga Akhir Jaman.. mari sama2 Kita belajar Sabar… Kita Lihat Utuh Sosok Nabi dan Sahabat, Saat datang kepada beliau Makian, Hinaan, Fitnah, Apa Yang Beliau Lakukan. Doakan, Ikram, Kasih Syang..Itu Pun bagian dari Dawah..
  Orang ISlam adalah yang dapat Menjaga Lisan Nya dari berkata sia-sia(apalagi yang menyakitkan sauda muslim). Kita sama2 Istigfar, takut2 Bukan menjadi asbab turunNya Hidayah, malah karena burukNy Ahlak Kita Malah jadi asbab penghalang Hidayah.. Niat belajar dawah Tuk Islah Diri.. Insya Allah dg Niat belajar, Allah Akan Ampuni Dosa dan kekurangan kejahilan Kita Amin..

 46. yosinirmolo

  alhamdulillah dan insyaAllah sy tidak merasa bhw org2 salafy di sekitar sy itu banyak ilmunya. kalau ada cerdas cermat agama waduh berani rasanya sy ikut bukan menyombongkan tapi mencri parameter berilmu atau tidak. sama org pintar di akademi parameternya IP atau TOEFL untuk yg pintar Englis.
  hayo mau tanding ilmu apa? fikh, muamalah, ubudiyah..?
  keluar 40 hari atau 4 bulan adalah efek atau saripati dari kepahaman para ulama pada islam.
  membanggakannya banyak kaum salafy yg sudah amabil usaha JT dan menangis2 meraung2 di sana.

 47. fachri

  Assalamu’alaikum….

  Setiap muslim itu saudara….. Belum dikatakan beriman seseorang apabila ia belum menyayangi saudaranya seperti ia menyayangi dirinya sendiri… Untuk saudara-saudaraku (JT) apa yang selama ini kita usahakan ketika keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan dengan mengalami berbagai situasi dan keadaan, seperti ketika Rasulullah SAW. menerima wahyu?… Semua pengorbanan itu ialah untuk mendapatkan keimanan yang betul kepada Allah SWT.. Jadi, jangan kita rusak lagi pengorbanan kita hanya dengan sedikit perdebatan. Oleh sebab itulah, mengapa kita tidak dianjurkan berdebat, sebab akan mengeraskan hati dan memancing pertengkaran/perpecahan.

  Itulah kekurangan kita, dan untuk memperbaiki kekurangan kita sudah waktunyalah kita tambah pengorbanan kita….

  Insya Allah saya niat 4 bulan, bagaimana dengan tuan-tuan?….

 48. Tarwa

  Insya Allah…

 49. Tabligh entah sapa laaa yang bagi nama,dakwah semua ummat Nabi Muhammad s.a.w patut buat,tu kan tanggungjawab kita…keluar 3hari,40hari dan 4bulan tu pun merupakan satu program yang mirip2 dengan jemaah2 sahabat yang berdakwah keseluruh tempat di muka dunia ini,cuma sahabat2 radiallahu anhum memberikan seluruh masa mereka untuk berdakwah,ada yang 27 tahun baru pulang ke tanah air,kita sanggup ke?…salah ke alim ulamak di india fikirkan kebaikan untuk ummat?….
  Satu lagi ana nak bagitau,ada tak mana2 jemaah yang fikirannya luas,maksudnya fikir dan risau terhadap kemunduran ummat seluruh alam,takde sibuk kat tanah air sendiri…berdakwah ke setiap penjuru dunia??… Kalau anda ingin katakan jemaah tabligh jahil,itu hanya segelintir sahaja,mereka kan baru bertaubat dari zaman jahiliyah,bimbinglah mereka dengan sebaiknya…jgn dakwa kami tak punya alim ulamak…siapa yang mengarang kitab rahiqul makhtum yang tersohor di tanah arab?..siapa yang karang kitab hayatus sahabah? ramai lagi kalau nak sebut,…fikir2 kan lah sebelum bercakap apa2…ada tak mana2 jemaah ataupun fikrah yang berdakwah keseluruh dunia selain jemaah tabligh?..

  renung2kan lah untuk masa depan bersama,
  kita semua nak redha Allah kan?..

  Orang Tabligh,
  Ntah sape la yg bagi nama,
  Sedangkan kita sumer kan sama,
  Umat Nabi SAW semuanye,
  Kerja dakwah kan tanggungjawab bersama,
  Nabi dah xde, kalau kita tak buat, sape pula,
  x kan la keje ustaz dan ulama saja,
  Yg kita nih, xkan nak goyang kaki saje2?

  Orang Tabligh,
  Lari!!Larii!Orang Tabligh dtg,
  Yg tadi ramai,sekelip mata je dah ilang,
  Yg td segar bugar dah tido terlentang,
  Yg sakit kaki pun bleh terjun tingkap lari lintang pukang,
  Heh..betul la kata orang,
  Nak ajak manusia pada Allah bukannya keje senang.

  Orang Tabligh,
  Ajak keluar khuruj, bukannya nanti x pulang,
  Yg baru dapat gaji pun kata xde duit,nak bayar hutang,
  Yg tadi sihat pun tiba2 migrain plak datang,
  Yg menganggur pun buat2 sibuk bukan kepalang,
  Heh, dakwah ni takat cakap je mmg la senang,
  Cuba buat, mmg nak kena sabar,nak kena tenang,
  Lain la kalau ajak pada dunia, bondong2 org dtg.

  Orang Tabligh, Lorong ke lorong, hati ke hati, pintu ke pintu,
  Jumpe sumer orang tak pilih bulu,
  Dari ustaz sampai le kutu,
  Sume nak ditemu,
  Nak diajak pd Allah yg satu.

  Orang Tabligh, Jalan bawak periuk belanga,
  Dipandang org takat sebelah mata,
  Dituduh jahil,tinggal dunia perkara biasa,
  Walaupun kekadang pedih gak telinga,
  Nabi dulu2 pun kan selalu kena,
  Dituduh dusta, dipanggil gila,
  Itu Nabi, apatah lagi kita,
  Yg banyak salah,yg banyak dosa,
  Takpe2, Allah kan ada,
  Yg Maha Mengetahui,yg mana intan, yg mana kaca.

  Orang Tabligh, Kekadang buat silap…adat la manusia,
  Mmg tgh nak belajar2 tiru sahabat(r. anhum) yg dah terbukti berjaya,
  Terpancung, terlaser..sori,bukannya sengaja,
  Nak dapat hikmah dlm berdakwah mmg amik masa,
  Kena keluar lagi dan lagi la nampaknya.

  Orang Tabligh,
  Ada kat mana2,
  Kat US, Afrika, kat Israel pun ada,
  Dari petani, engineer, sampai la Raja,
  Pelbagai adat, perangai beza2,
  Tapi bleh makan dlm dulang yg sama,
  Bila keluar jemaah sumer dilayan serupa,
  Bila nak berpisah..isk2..kluar plak air mata.

  Orang Tabligh,
  Nak hidupkan sunnah Nabi,
  Janggut, jubah,seluar atas buku lali,
  Kalau nak diikutkan, mmg ader byk lagi,
  Kekadang tu kena gak perli,
  “Kita skang kan di zaman IT”
  “Tak main la sunnah2 nih!”
  Jgn la mcm tu bang, kita kan nanti mati,
  Kang menyesal esok, sapa yg rugi?
  Kan diri sendiri..

  Orang Tabligh, Manusia biasa, ada hati,
  Sedih bila diperli,sakit bila dimaki,
  Bila tinggalkan rumah, rindukan famili,
  Kalau nak ikutkan hati, mmg nak dok rumah, bergurau dgn bini,
  Or ajak anak main lari2,
  Or layan PS2 sampai pagi,
  Tapi untuk mengejar kebahagiaan abadi,
  Kena korban lagi dan lagi,
  Yela..hidup ni kan cuma sekali,
  Kalau sekang tak buat jyunbi(persiapan), bila lagi?

  Orang Tabligh,
  Malam2 doa hidayat,
  Fikir risau,camne nak selamatkan umat,
  Supaya di akhirat suk semua selamat,
  Orang skang ingat hidayat bleh senang2 dapat,
  Tak perlu susah2,tak perlu keringat,
  N tak mau plak jumpe masyarakat,
  Just bz buat ibadat,
  Kalau camtu xde la kita ni “The Best Ummat”.

  Orang Tabligh, “Apsal la ulama India yg jadik ikutan??”
  Mmmm…kan Nabi dulu dah pesan,
  Sape saja yg bawak kebenaran,
  Tak kisah la orang Arab ke bukan,
  Sume kena bagi sokongan,
  Yg Allah pandang bukan luaran tapi kan Iman,
  Bab mazhab jgn bimbang still sendiri punye pegangan,
  So x jadik masalah la kan?

  Orang Tabligh,
  Ajak keluar 3 hari,
  “I can’t go..sorry!”
  Yg dah kawin tak nak berenggang dgn isteri,
  Yg si isteri mati2 tak nak suami dia pergi,
  Berderai2 air mata keluar mcm air pili,
  “Kalau abg nak gi jugak, antar saya blik kampung esok pagi!!”
  Heh, org laki mmg lemah bab air mata nih,
  Si suami pun letak balik beg,tak jadik pergi,
  Yg td josh(bersemangat) tak ingat pon, jadik lemah seluruh sendi,
  Kes2 camni mmg byk terjadi,
  Bleh tgk dgn mata kepala sendiri,
  Tp kalau bab dunia(cth:kursus naik pangkat),””no prob.,anytime kami
  ready!”
  Si isteri lambai pemergian suami dgn wajah berseri2,
  Hey, of course la, nanti husband I dpt naik gaji,
  Wife mana la yg tak happy,
  Heh..ni la realiti,
  Bab dunia, tak yah diajak pun semua pakat2 reti,
  Bab akhirat, masing2 buat x kesah,x amik peduli,
  Ya allah selamatkan lah kami!

  Orang Tabligh, Bukan nak takhta, harta, ataupun kuasa,
  Atau nak berlagak mcm dah tera,
  Tak jugak nak kafirkan sape2,
  Atau sibuk2 pergi mintak derma,
  Cuma nak amalkan agama yg sempurna,
  Dgn korbankan sendiri punya diri,duit dan masa,
  Nak selamatkan manusia kesemuanya,
  Dari kena masuk neraka,
  Nak supaya Allah redha,masukkan kita dlm syurgaNya,
  Itu saja…

 50. jom download artikel percuma mengenai sejarah salafy/wahabi dan hizbut tahrir… click sini : http://www.scribd.com/doc/24540917/Ringkasan-Kertas-Kerja-Seminar-Di-Masjid-Uia-2009-Untuk-Blog-2

 51. Musa

  Syaikh Al-Yamani

  [quote]siapa yang mengarang kitab rahiqul makhtum yang tersohor di tanah arab?[/quote]

  Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfury

  Asy-Syaikh Shafiurrahman Al-Mubarakfuri adalah salah seorang ulama dari Jami’ah As-Salafiyah di Kota Benares India.

  Informasi yang antum dapat tentang beliau seperti apa?…Apakah beliau meninggal sewaktu Khuruj atau pernah Khuruj?

  Mudah-mudahan, kita semua dimudahkan untuk berbuat kebaikan…Amin

 52. Israfi

  AssLm Wr Wb…jadikan DAKWAH mksd hidup…

%d blogger menyukai ini: